096 190 1134 - 096 325 5571 | Thứ Hai – Thứ Bảy
Phân Biệt Ask, Request, Require, Order Trong Tiếng Anh
phan biet ask, request, require, order trong tiếng Anh

Phân Biệt Ask, Request, Require, Order Trong Tiếng Anh

Từ trước đến nay, trong tiếng Anh, khi muốn yêu cầu điều gì hoặc ai đó làm gì, ta có nhiều từ để dùng. Có thể nghĩ ngay đến ask, request, require, order hay thậm chí là inquire, enquire, demand, expeet, insist… Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân biệt ask, request, require, order trong tiếng Anh. Để từ đó, chúng ta có cái nhìn khách quan về nghĩa của chúng cũng như cách dùng cho phù hợp khi muốn nói đến nghĩa yêu cầu.

1. Ask

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Ví dụ
Ask (v) /ɑːsk/
1. Yêu cầu ai đó làm điều gì đó hoặc yêu cầu điều gì đó phải xảy ra.
2. Yêu cầu ai đó cho bạn điều gì.
1. We have asked him to submit the budget report by the end of this week. (Chúng tôi đã yêu cầu anh ấy nộp báo cáo ngân sách trước cuối tuần này).
2. He asked me for a job which he has expected for a long time after graduation. (Anh ấy đã yêu cầu tôi cho anh ấy một công việc mà anh ấy đã mong đợi trong một thời gian dài sau tốt nghiệp).

Sự khác biệt:

  • Thứ nhất, động từ ask thể hiện rõ ý nghĩa yêu cầu. Theo đó, khi dùng ask, người nói / viết hàm ý mong muốn người khác làm điều mình mong muốn. Đó có thể là điều không dành cho người nói / viết mà đơn thuần họ muốn được thực hiện.
  • Thứ hai, động từ ask này, với nghĩa “yêu cầu”, có thể dùng trong bất kỳ trường hợp nào. Không phân biệt trường hợp formal hay informal.
  • Thứ ba, với nghĩa “yêu cầu”, sự nhấn mạnh của nó không bằng các từ request hay require.

phan biet ask, request, require, order


2. Request

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Ví dụ
Request (v) 
(Đồng thời là danh từ)
/rɪˈkwest/ Yêu cầu ai đó làm gì hoặc điều gì đó xảy ra, theo một cách trang trọng / lịch sự.
As requested by the board of directors, we are conducting the survey of how to make customer satisfaction become
the primary priority in business. (Như đã được yêu cầu bởi hội đồng quản trị, chúng tôi đang tiến hành khảo sát về cách làm thế nào để biến sự hài lòng khách hàng trở thành sự ưu tiên hàng đầu trong kinh doanh).

Sự khác biệt:

  • Thứ nhất, động từ request, với nghĩa yêu cầu, không khác gì so với ask hay require. Tuy nhiên request được ưu tiên sử dụng trong các hoàn cảnh trang trọng hoặc mang tính chính thức.
  • Thứ hai, động từ request trong một số trường hợp được ưu tiên sử dụng khi mang nghĩa chủ động. Trong trường hợp bị động, từ được ưu tiên dùng là require.

 


3. Require

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Ví dụ
Require (v)
/rɪˈkwaɪə(r)/
Yêu cầu ai đó làm gì hoặc điều gì đó xảy ra. Đặc biệt trong trường hợp điều đó dựa theo quy định của luật lệ, nội quy.
ll of us are required to wear hard hat prior to entering this zone, for safety reason. (Tất cả chúng tôi được yêu cầu mang mũ bảo hộ trước khi đi vào khu vực này,
vì lý do an toàn).

Sự khác biệt:

  • Thứ nhất, động từ require, với nghĩa yêu cầu, không khác gì so với ask hay request. Tuy nhiên request được ưu tiên sử dụng trong hoàn cảnh việc yêu cầu xuất phát từ quy định, luật lệ.
  • Thứ hai, động từ require trong một số trường hợp được ưu tiên sử dụng khi mang nghĩa bị động. Trong trường hợp chủ động, từ được ưu tiên dùng là request.

4. Order

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Ví dụ
Order (v)
(Cũng đồng thời là danh từ)
/ˈɔːdə(r)/ Bảo ai đó, bằng quyền lực của mình, để thực hiện một hành động và buộc nó phải xảy ra. The head of HR department ordered us to fulfill the customers’ requirements on schedule. (Trưởng phòng nhân sự đã ra lệnh cho chúng tôi phải hoàn tất các yêu cầu của những khách hàng theo đúng tiến độ).

Sự khác biệt:

Động từ order mang hàm ý ra lệnh, yêu cầu ai đó thực hiện bằng quyền lực của mình. Với ý nghĩa đó, động từ order mang khuynh hướng ra lệnh, nhất định sự việc phải được thực hiện, làm theo.

phan biet ask, request, require, order


Đến đây, các bạn đã phân biệt được các từ vựng gần nghĩa này chưa? Cùng chia sẻ kiến thức bổ ích này cho bạn bè mình nhé. Để cùng phân biệt ask, request, require, order trong tiếng Anh nhé! Chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Close Menu
096 190 1134
096 550 2501
Đăng Ký Học
close slider

Khóa Học Bạn Muốn Đăng Ký Nhưng Không Có Lịch Khai Giảng Phù Hợp