Lịch Học Bù

Tại sao cần xem Lịch học bù?

Cách tính số buổi đi học bù?

*Lưu ý: Anh ngữ Thiên Ân hiện có các giờ học khác nhau trong ca 2-4-6 hoặc 3-5-7. Vì vậy, học viên cần xem kỹ ngày và giờ học để chủ động thời gian đi học bù.

Học viên có thể học bù tại bất kỳ cơ sở nào của Anh ngữ Thiên Ân.

Bước 1
Bước 1
Xác định buổi học mình đã / sẽ vắng học
Bước 2
Bước 2
Xem Lịch học bù tuần hiện tại ở Anh Ngữ Thiên Ân. Cuối mỗi tuần, trung tâm sẽ cập nhật Lịch mới cho tuần kế tiếp.
Bước 3
Bước 3

Xem Lớp học và số buổi học mình cần học bù có trong lịch hay không. Để tìm nhanh, học viên nhấn tổ hợp Ctrl + F, nhập số buổi học của mình.

Ví dụ: Học viên đã vắng học lớp Luyện thi VNU2 buổi 2. Hãy tìm lớp có trong lịch có số buổi 2 lớp VNU2 để đi học bù.