Ưu Đãi

Chương trình ưu đãi học phí tại Anh ngữ Thiên Ân được cập nhật liên tục như một chính sách hỗ trợ cho đông đảo học viên. Bạn hãy tham khảo chương trình ưu đãi phù hợp để được áp dụng khi đăng ký học nhé!

Ưu Đãi Mừng Sinh Nhật Thiên Ân

15% OFF

Ưu Đãi Khi Đăng Ký Nhóm

Ưu Đãi Đăng Ký Nhóm

Lớp được áp dụng ưu đãi học phí:

 • Tất cả các lớp/khóa học

Chi tiết gói ưu đãi:

Chương trình ưu đãi học phí tại Anh ngữ Thiên Ân được cập nhật liên tục như một chính sách hỗ trợ cho đông đảo học viên. Bạn hãy tham khảo chương trình ưu đãi phù hợp để được áp dụng khi đăng ký học nhé!

Ưu Đãi Tết 2023

Thời gian ưu đãi

 • Từ 15/12/2022 đến hết 31/01/2023.

Lớp được áp dụng ưu đãi học phí:

 • Luyện thi IELTS 4 cấp độ
 • Luyện thi PET (B1) Cambridge
 • Luyện thi VSTEP (B1-B2-C1)
 • Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng
 • Luyện thi VNU-EPT 4 kỹ năng
 • Luyện thi TOEIC Speaking & Writing
 • Luyện thi TOEIC
 • Tiếng Anh Căn bản cho người mất gốc
 • Tiếng Anh Giao tiếp (Cơ bản đến Nâng cao)
 • KHÔNG áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác

Ưu Đãi Đăng Ký Nhóm

Thời gian ưu đãi

 • Từ 01/08/2017 đến khi có thông báo mới

Lớp được áp dụng ưu đãi học phí:

 • Luyện thi IELTS 4 cấp độ
 • Luyện thi PET (B1) Cambridge
 • Luyện thi VSTEP (B1-B2-C1)
 • Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng
 • Luyện thi VNU-EPT 4 kỹ năng
 • Luyện thi TOEIC Speaking & Writing
 • Luyện thi TOEIC
 • Tiếng Anh Căn bản cho người mất gốc
 • Tiếng Anh Giao tiếp (Cơ bản đến Nâng cao)

Chi tiết gói ưu đãi:

Ưu Đãi Đăng Ký Lớp Online

Thời gian ưu đãi

 • Từ 28/02/2022 đến khi có thông báo mới.

Lớp được áp dụng ưu đãi học phí:

 • Luyện thi IELTS 4 cấp độ
 • Luyện thi PET (B1) Cambridge
 • Luyện thi VSTEP (B1-B2-C1)
 • Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng
 • Luyện thi VNU-EPT 4 kỹ năng
 • Luyện thi TOEIC Speaking & Writing
 • Luyện thi TOEIC
 • Tiếng Anh Căn bản cho người mất gốc
 • Tiếng Anh Giao tiếp (Cơ bản đến Nâng cao)
 • KHÔNG áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác