Tài Liệu Luyện Thi

Thư viện này nhằm phục vụ việc học cho các học viên trong việc tìm kiếm Tài Liệu Luyện Thi VSTEP/PET/VNU-EPT/IELTS/TOEIC 4 Kỹ năng/Basic English/Giao Tiếp. Kể cả hỗ trợ cho các bạn chưa từng học tại Anh ngữ Thiên Ân.

Các bước tải tài liệu luyện thi tiếng Anh tại Anh ngữ Thiên Ân :

Bước 1: Chọn khóa học muốn tìm tài liệu: Các bạn hãy chọn tên khóa học phù hợp (tên khóa học được thể hiện trên hình).

Bước 2: Click vào hình ảnh tương ứng của khóa học. Các tài liệu có liên quan trong khóa học và tải về file nén (định dạng .rar) thường xuyên cập nhật tài liệu luyện thi tiếng Anh phù hợp. Các bạn hãy cập nhật trên Website và Fanpage www.facebook.com/anhnguthienan nhé!

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Tài Liệu Luyện Thi VSTEP-PET-VNU-Basic

(Với khóa VSTEP 3 tháng, học viên tải thêm file nghe lớp Basic ở mục 4)

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp VSTEP

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download

Giải Đề Thi VSTEP Reading

11 Videos

(Với khóa PET 3 tháng, học viên tải thêm file nghe lớp Basic ở mục 4)

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp PET

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download

Giải Đề Thi PET Reading

8 Videos

(Với khóa VNU 3 tháng, học viên tải thêm file nghe lớp Basic ở mục 4)

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp VNU

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Giải Đề Thi VNU-EPT

Click vào nút bên dưới để xem tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Essay Tham Khảo

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Gợi Ý VNU Speaking Part 3

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download

Đề Thi VNU-EPT Speaking

4 Videos

(Áp dụng cho học viên các khóa VSTEP/PET/VNU 3 tháng & học viên lớp Basic English)

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp Tiếng Anh Căn Bản

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download

Tài Liệu Luyện Thi TOEIC 4 Kỹ Năng

(Áp dụng cho cả học viên khóa TOEIC 4 kỹ năng thường & cấp tốc)

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp TOEIC SW

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

15 Đề Thi Mẫu TOEIC SW

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Essay Tham Khảo Lớp TOEIC SW

Học viên liên hệ thầy Lộc hoặc cô Trân để nhận nhé!

Đề Thi TOEIC Speaking & Writing Trên Máy Tính Độc Quyền Tại Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi TOEIC SW Trên Máy Tính

6 Videos

(Áp dụng cho cả học viên khóa TOEIC 4 kỹ năng thường & cấp tốc)

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp TOEIC LR

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe ETS 2023

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe ETS 2022

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe ETS 2020

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe New Economy

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Sách Nghe Format Cũ

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download

Giải Đề TOEIC Reading Part 7 Trọn Bộ 10 Tests ETS 2023

Giải Đề TOEIC Reading Part 7 Trọn Bộ 10 Tests New Economy

Tài Liệu Luyện Thi IELTS

(Áp dụng cho cả học viên khóa IELTS 4 cấp độ & IELTS dành cho học sinh THPT)

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp Pre IELTS

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp IELTS 1

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe IELTS THPT

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Bài Mẫu IELTS Writing

Click vào nút bên dưới để xem nhé!

Download

Tài Liệu Lớp Tiếng Anh Giao Tiếp

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp Tiếng Anh Giao Tiếp

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download