Tài Liệu Luyện Thi

Thư viện này nhằm phục vụ việc học cho các học viên trong việc tìm kiếm Tài Liệu Luyện Thi IELTS/TOEIC 4 Kỹ năng/PET B1 Cambridge/VNU-EPT. Kể cả hỗ trợ cho các bạn chưa từng học tại Anh ngữ Thiên Ân.

Các bước tải tài liệu luyện thi tiếng Anh tại Anh ngữ Thiên Ân :

Bước 1: Chọn khóa học muốn tìm tài liệu: Các bạn hãy chọn tên khóa học phù hợp (tên khóa học được thể hiện trên hình).

Bước 2: Click vào hình ảnh tương ứng của khóa học. Các tài liệu có liên quan trong khóa học và tải về file nén (định dạng .rar) thường xuyên cập nhật tài liệu luyện thi tiếng Anh phù hợp. Các bạn hãy cập nhật trên Website và Fanpage www.facebook.com/anhnguthienan nhé!

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Tài Liệu Luyện Thi PET

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp PET 1

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp PET 2

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Giải Đề Thi Thật PET

Click vào nút bên dưới để xem bài giải

Click Here

Giải Đề Thi PET (B1) Preliminary Cambridge

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp VSTEP

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download

Giải Đề Thi VSTEP Reading (B1-B2-C1) Sát Đề Thi Thật

Tài Liệu Luyện Thi IELTS

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp Pre IELTS

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp IELTS 1

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp IELTS Cấp Tốc

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Bài Mẫu IELTS Writing

Click vào nút bên dưới để xem tài liệu

Download

Tài Liệu Luyện Thi TOEIC 4 Kỹ Năng

Tài Liệu Luyện Thi TOEIC Speaking & Writing

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File nghe Lớp TOEIC 4KN Cấp tốc

Học viên liên hệ thầy Lộc hoặc cô Trân để nhận nhé!

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp TOEIC SW

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Đề Thi Mẫu TOEIC SW

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Essay Tham Khảo Lớp TOEIC SW

Học viên liên hệ thầy Lộc hoặc cô Trân để nhận nhé!

Đề Thi VNU-EPT Speaking Trên Máy Tính Độc Quyền Tại Anh Ngữ Thiên Ân

Tài Liệu Luyện Thi TOEIC Listening & Reading

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp TOEIC LR

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe New Economy

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe ETS 2022

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe ETS 2020

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Sách Nghe Format Cũ

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download

Giải Đề TOEIC Reading Part 7 Trọn Bộ 10 Tests ETS 2020

Giải Đề TOEIC New Economy Part 7

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Giải Đề TOEIC New Economy Part 7 (ETS 2020)

Click vào nút bên dưới để xem tài liệu

Link Giải Đề
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Giải Đề Chi Tiết TOEIC Economy Part 5 & 6 RC3 (Format Cũ)

Click vào nút bên dưới để xem tài liệu

Link Giải Đề
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Giải Đề Chi Tiết TOEIC Economy Part 5 &6 RC4

Click vào nút bên dưới để xem tài liệu

Link Giải Đề

Tài Liệu Luyện Thi VNU-EPT

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp VNU 1

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp VNU 2

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Gợi Ý VNU Speaking Part 3

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Essay Tham Khảo Lớp VNU-EPT

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Đề Thi & Đáp Án Bằng A (Listening & Reading)

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

Giải Đề Thi VNU-EPT

Click vào nút bên dưới để xem tài liệu

Download

Đề Thi VNU-EPT Speaking Trên Máy Tính Độc Quyền Tại Anh Ngữ Thiên Ân

Gợi Ý Giải Đề VNU Speaking Part 3

Trọn bộ 05 topics của các tháng trong năm 2018, 2019, 2020, 2021, & 2022

Lớp Tiếng Anh Căn Bản & Tiếng Anh Giao Tiếp

tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp Tiếng Anh Căn Bản

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download
tai lieu luyen thi - ielts pet b1 cambridge toeic 4 ky nang vnu ept - anh ngu thien an

File Nghe Lớp Tiếng Anh Giao Tiếp

Click vào nút bên dưới để tải tài liệu

Download