Day: April 26, 2022

Đề Thi VNU-EPT 7-6-2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 7-6-2020 – Bài Giải Tham Khảo Đề Thi VNU-EPT 7-6-2020 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf) Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 7-6-2020 vừa qua sẽ khá nhẹ nhàng với các sĩ tử đã ôn luyện qua đề thi ngày 10.05 vì phần Speaking Part …

Đề Thi VNU-EPT 7-6-2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

Đề Thi VNU-EPT 6-6-2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 6-6-2020 – Bài Giải Tham Khảo Đề Thi VNU-EPT 6-6-2020 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf) Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 6-6-2020 vừa qua đã khiến nhiều sĩ tử thi VNU-EPT vất vả đôi chút vì cả đề Speaking Part 2 VNU-EPT và …

Đề Thi VNU-EPT 6-6-2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

Đề Thi VNU-EPT 2-8-2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 2-8-2020 – Bài Giải Tham Khảo Đề Thi VNU-EPT 2-8-2020 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf)   Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 2-8-2020 vừa qua theo nhận định của nhiều sĩ tử thi VNU-EPT đã học tại Anh ngữ Thiên Ân đều không …

Đề Thi VNU-EPT 2-8-2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

Đề Thi VNU-EPT 1-8-2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 1.8.2020 – Bài Giải Tham Khảo Đề Thi VNU-EPT 1-8-2020 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf)   Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 1-8-2020 vừa qua theo nhận định của nhiều sĩ tử thi VNU-EPT đã học tại Anh ngữ Thiên Ân đều không …

Đề Thi VNU-EPT 1-8-2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

Đề Thi VNU-EPT 20.06.2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 20.06.2020 – Bài Giải Tham Khảo Đề Thi VNU-EPT 20-6-2020 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf)   Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 20-06 vừa qua đã khiến nhiều sĩ tử thi VNU-EPT vất vả đôi chút vì cả đề Speaking Part 2 VNU-EPT …

Đề Thi VNU-EPT 20.06.2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

Đề Thi VNU-EPT 04.07.2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 04.07.2020 – Bài Giải Tham Khảo Đề Thi VNU-EPT 4-7-2020 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf) Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 04-07 vừa qua cho chúng ta một nội dung mới và một nội dung đã học qua ở trung tâm Anh ngữ …

Đề Thi VNU-EPT 04.07.2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

giai de thi vnu 19-07 - anh ngu thien an

Đề Thi VNU-EPT 19.07.2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 19.07.2020 – Bài Giải Tham Khảo Đề Thi VNU-EPT 19-7-2020 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf) Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 19-07 vừa qua lặp lại đề thi VNU 04-07. Đề cho chúng ta một nội dung mới và một nội dung đã …

Đề Thi VNU-EPT 19.07.2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

giai de thi vnu 18-07 - anh ngu thien an

Đề Thi VNU-EPT 18.07.2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU 18.07.2020 – Bài Giải Tham Khảo Đề Thi VNU-EPT 18-7-2020 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf) Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 18-07 vừa qua cho chúng ta một nội dung mới và một nội dung đã học qua ở trung tâm Anh ngữ …

Đề Thi VNU-EPT 18.07.2020 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

sadness, sorrow, upset, unhappiness - anh ngu thien an

Sadness, Sorrow, Upset, Unhappiness, Grief, Blue, Moody, Tearful Có Khác Nhau?

Sadness, Sorrow, Upset, Unhappiness, Grief, Blue, Moody, Tearful Bạn chưa biết cách phân biệt Sadness, Sorrow, Upset, Unhappiness, Grief, Blue, Moody, Tearful trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ trên đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi chúng có cùng nét nghĩa “buồn”? Bạn loay hoay …

Sadness, Sorrow, Upset, Unhappiness, Grief, Blue, Moody, Tearful Có Khác Nhau? Read More »

skeptical, doubtful, dubious, suspicious - anh ngu thien an

Skeptical, Doubtful, Dubious, Suspicious | Sự Khác Biệt Trong Tiếng Anh

Skeptical, Doubtful, Dubious, Suspicious | Sự Khác Biệt? Bạn chưa biết cách phân biệt Skeptical, Doubtful, Dubious, Suspicious trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ trên đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi chúng có cùng nét nghĩa “nghi ngờ”? Bạn lúng túng khi gặp các …

Skeptical, Doubtful, Dubious, Suspicious | Sự Khác Biệt Trong Tiếng Anh Read More »