Hình Thức Sở Hữu Cách Trong Tiếng Anh.

Có nhiều cách viết cho hình thức sở hữu cách trong tiếng Anh. Việc đa dạng trong cách viết hay nói giúp cho bạn rất nhiều trong giao tiếp hay luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh. Bên cạnh đó, chúng ta dễ dàng hiểu được các cách viết sở hữu khi gặp phải. Cùng đọc bài viết sau từ Anh ngữ Thiên Ân về các hình thức sở hữu cách trong tiếng Anh nhé!

1. Cách 1: Tính từ sở hữu + N/N.P (Danh từ/Cụm danh từ).

Tính từ sở hữu: my (của tôi), his (của anh ấy), her (của cô ấy), its (của nó), your (của bạn), their (của họ), our (của chúng ta, của chúng tôi).

Ví dụ: My book, his friends, our family,….

2. Cách 2: Danh từ riêng/Tên riêng: ‘s hoặc

2.1.  Viết ‘s khi Danh từ riêng/Tên riêng đi trước ở hình thức số ít.

Ví dụ:

My company’s policy (chính sách của công ty tôi)

Her mother’s car (chiếc xe hơi của mẹ cô ấy)

John’s parents (Ba mẹ của John); Mary’s boyfriend (bạn trai của Mary)

Lưu ý:

  • Vẫn viết ‘s khi Danh từ riêng/Tên riêng đi trước ở hình thức số ít nhưng có sẵn s.

Các trường hợp hay gặp như:

+ Danh từ hình thức số nhiều nhưng ngụ ý số ít: news (tin tức), các môn học (physics, economics, athletics,…), tên một số quốc gia (Laos, Philippines, Wales,…),….

+ Tên riêng/Danh từ riêng có sẵn s: Davis, Jones,….

Ví dụ: This news’s importance (Tầm quan trọng của tin tức này), Davis’s family (Gia đình của Davis),….

  • Đối với 2 danh từ liên kết nhau bằng “and”, ta thêm ‘s sau danh từ thứ hai để chỉ sở hữu cách.

Ví dụ: The farmer and his wife’s farm (Nông trường của người nông dân và vợ của anh ấy).

2.2. Viết ’ khi Danh từ riêng/Tên riêng đi trước ở hình thức số nhiều.

Ví dụ:

His club’s members’ memberships (những thẻ thành viên của các thành viên câu lạc bộ anh ấy)

Johns’ software program (chương trình phần mềm của anh nhà John)

Lưu ý: Đối với danh từ riêng hình thức số nhiều nhưng không s, khi viết hình thức sở hữu vẫn phải thêm ‘s.

Ví dụ:

Women’s rights (Những quyền của những người phụ nữ), All people’s planet (hành tinh của tất cả mọi người),…

Cách 3. Danh từ + Đại từ sở hữu.

Đại từ sở hữu: mine (của tôi), his (của anh ấy), hers (của cô ấy), yours (của bạn), theirs (của họ), ours (của chúng ta, của chúng tôi).

Ví dụ: My friends = Friends of mine; Her shoes = Shoes of hers; John’s girlfriend = Girlfriend of John’s.

Qua đây, bạn đã nắm được hình thức sở hữu cách trong tiếng Anh chưa nào! Hãy chia sẻ cho bạn bè kiến thức bổ ích này nhé!

Nguồn: Hình thức sở hữu cách trong tiếng Anh – Anh ngữ Thiên Ân. Vui lòng trích dẫn nguồn khi copy sang website hoặc sử dụng cho mục đích khác.

Xem thêm:

Trả lời