096 190 1134 - 096 325 5571 | Thứ Hai – Thứ Bảy

⏰Nói giờ hơn (<30′): số phút + “past” + số giờ

6h15: fifteen past six hoặc a quarter past six

(15′ = a quarter)

8h25: twenty-five past eight

⏰Nói giờ kém (>30′): số phút kém + “to” + số giờ

6h35: twenty-five to seven

10h45: fifteen to eleven hoặc a quarter to eleven

9h51: nine to ten

⏰Cách nói chung: số giờ + số phút + số giây

12h15: twelve fifteen (hoặc a quarter past twelve)

4h20: four twenty

15h45: fifteen forty-five (hoặc a quarter to sixteen)

18h30: half past eighteen (hoặc thirty past eighteen)

✅ Lưu ý:

Chỉ dùng o’clock cho giờ đúng (6:00, 12:00,…)

Đối với 12:00, có thể là midday, noon, midnight tùy thời điểm

Dùng thêm a.m. (sáng) và p.m. (chiều) cho hệ giờ 12

(Nguồn: Anh ngữ Thiên Ân – Cách nói giờ trong Tiếng Anh

Vui lòng trích dẫn nguồn khi copy bài viết sang website khác)

Trả lời

Close Menu
096 190 1134
096 550 2501
Đăng Ký Học
close slider

Khóa Học Bạn Muốn Đăng Ký Nhưng Không Có Lịch Khai Giảng Phù Hợp