Day: April 28, 2022

de thi vnu-ept - anh ngu thien an

Đề Thi VNU-EPT 18-12-2021 (Sáng & Chiều) – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 18-12-2021 – Speaking Part 2 & Writing Essay Đề Thi VNU-EPT 18-12-2021(sáng & chiều) | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf) Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 18-12 vừa qua mang đến cho các bạn đề thi Speaking Part 2 & Writing Task 2 quen …

Đề Thi VNU-EPT 18-12-2021 (Sáng & Chiều) – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

de thi vnu-ept - anh ngu thien an

Đề Thi VNU-EPT 04-12-2021 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 04-12-2021 – Speaking Part 2 & Writing Essay Đề Thi VNU-EPT 04-12-2021 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf)   Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 04-12 vừa qua mang đến cho các sĩ tử thi VNU-EPT đề thi Speaking Part 2 & Writing Task 2 …

Đề Thi VNU-EPT 04-12-2021 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

de thi vnu-ept - anh ngu thien an

Đề Thi VNU-EPT 20-11-2021 (Sáng & Chiều) – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 20-11-2021 – Speaking Part 2 & Writing Essay Đề Thi VNU-EPT 20-11-2021(sáng & chiều) | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf)   Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 20-11 vừa qua mang đến cho các bạn đề thi Writing Task 2 khá mới mẻ nhưng …

Đề Thi VNU-EPT 20-11-2021 (Sáng & Chiều) – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

de thi vnu-ept - anh ngu thien an

Đề Thi VNU-EPT 13-11-2021 (Sáng & Chiều) – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 13-11-2021 – Speaking Part 2 & Writing Essay Đề Thi VNU-EPT 13-11-2021(sáng & chiều) | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf)   Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 13-11 vừa qua mang đến cho các bạn đề thi Writing Task 2 khá mới mẻ nhưng …

Đề Thi VNU-EPT 13-11-2021 (Sáng & Chiều) – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

de thi vnu-ept - anh ngu thien an

Đề Thi VNU-EPT 08-05-2021 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 08-05-2021 – Speaking Part 2 & Writing Essay Đề Thi VNU-EPT 08-05-2021 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf)   Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 08-05 vừa qua mang đến cho các sĩ tử thi VNU-EPT đề thi Writing Task 2 khá mới mẻ …

Đề Thi VNU-EPT 08-05-2021 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

de thi vnu-ept - anh ngu thien an

Đề Thi VNU-EPT 24-04-2021 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 24-04-2021 – Speaking Part 2 & Writing Essay Đề Thi VNU-EPT 24-04-2021 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf)   Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 24-04 vừa qua mang đến cho các sĩ tử thi VNU-EPT đề thi Writing Task 2 khá mới mẻ …

Đề Thi VNU-EPT 24-04-2021 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

de thi vnu-ept - anh ngu thien an

Đề Thi VNU-EPT 18-04-2021 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 18-04-2021 – Speaking Part 2 & Writing Essay Đề Thi VNU-EPT 18-04-2021 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf)   Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 18-04 vừa qua mang đến cho các sĩ tử thi VNU-EPT đề thi Writing Task 2 khá mới mẻ …

Đề Thi VNU-EPT 18-04-2021 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

tu vung ve gio to hung vuong trong tieng anh - anh ngu thien an

Giỗ Tổ Hùng Vương Trong Tiếng Anh | Từ Vựng Liên Quan Đến Chủ Đề

Giỗ Tổ Hùng Vương – Từ Vựng Liên Quan Trong Tiếng Anh Giỗ tổ Hùng Vương là ngày Quốc lễ của dân tộc – Bạn đã có dự định gì cho ngày lễ này chưa?  Ngày Giỗ tổ Hùng Vương là ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam để tưởng nhớ công ơn các …

Giỗ Tổ Hùng Vương Trong Tiếng Anh | Từ Vựng Liên Quan Đến Chủ Đề Read More »

de thi vnu-ept - anh ngu thien an

Đề Thi VNU-EPT 10-04-2021 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 10-04-2021 – Speaking Part 2 & Writing Essay Đề Thi VNU-EPT 10-04-2021 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf)   Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 10-04 vừa qua mang đến cho các sĩ tử thi VNU-EPT đề thi Writing Task 2 khá mới mẻ …

Đề Thi VNU-EPT 10-04-2021 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »

de thi vnu-ept - anh ngu thien an

Đề Thi VNU-EPT 20-03-2021 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi VNU-EPT 20-03-2021 – Speaking Part 2 & Writing Essay Đề Thi VNU-EPT 20-03-2021 | (Để lại email cuối bài để nhận file pdf)   Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 20-03 vừa qua mang đến cho các sĩ tử thi VNU-EPT đề thi Writing Task 2 khá mới mẻ …

Đề Thi VNU-EPT 20-03-2021 – Bài Giải Tham Khảo | Anh Ngữ Thiên Ân Read More »