TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN

Trong tiếng Anh có rất nhiều điểm ngữ pháp, cấu trúc hay và cần thiết cho cuộc sống. Tuy nhiên, nếu học chúng theo cách thức thông thường thì khá “khô” và kém trực quan, sinh động. Vì thế, Anh ngữ Thiên Ân bổ sung chuyên mục tiếng Anh cùng Thiên Ân. Chuyên mục này giúp bạn bổ sung những nội dung bổ ích trong tiếng Anh qua video clip một cách trực quan và dễ nhớ.

Be with you, Reach your target!

Thầy cô sẽ định kỳ cập nhật các video clip truyền đạt kiến thức tiếng Anh liên quan cho chuyên mục tiếng Anh cùng Thiên Ân này. Bên cạnh đó, Anh ngữ Thiên Ân rất hoan nghênh các bạn muốn tham gia thảo luận, đóng góp kiến thức bổ ích cho các bạn khác cùng học. Không chỉ học viên Anh ngữ Thiên Ân mà còn các bạn có nhu cầu tìm hiểu. Cùng xem qua và học tiếng Anh cùng Thiên Ân nhé!

Học tiếng Anh cùng Thiên Ân bằng cách nào?

  • Rất đơn giản! Bạn chỉ việc chọn video clip có nội dung đính kèm và mở lên thôi. Tuy nhiên, bạn hãy chọn chế độ xem có độ phân giải cao (720, 1080, HD) để xem cho rõ nội dung nhé!

Đóng góp nguồn tài liệu học tiếng Anh cùng Thiên Ân.

Các bạn có nhu cầu, có thể để lại bình luận bên dưới hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@anhnguthienan.edu.vn. Nội dung gửi: kiến thức tiếng Anh hay kèm nội dung, hình ảnh (nếu có). Thầy cô sẽ xem qua và sử dụng nếu thông tin phù hợp và cần thiết. Trước khi sử dụng sẽ liên hệ để báo tin cho bạn biết.

Cảm ơn và chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt một khi ghé đến Anh ngữ Thiên Ân nhé!

Trong quá trình học tiếng Anh cùng Thiên Ân, nếu có vấn đề xảy ra, vui lòng liên hệ Anh ngữ Thiên Ân ngay để được hỗ trợ.

Chúc các bạn học tập tốt!
 

Học Tiếng Anh Cùng Thiên Ân 

Danh Từ Số Nhiều Bất Quy Tắc

Cách Viết Hình Thức Sở Hữu

Thứ Tự Các Tính Từ Trong Câu

Phân Biệt Voucher & Coupon

Phân Biệt Hard & Difficult

Cách Viết Hình Thức Số (Kỳ 1)

Cách Viết Hình Thức Số (Kỳ 2)

Phân Biệt Concentrate & Focus

Cách Phát Âm Đuôi _ed

Cách Nói Giờ Trong Tiếng Anh

Cách Phát Âm Đuôi _s & _es

Tính Từ Có Đuôi _ly

Phân Biệt Join, Join in, Attend, Take part in, Participate in

Phân Biệt Relation, Relationship, Bond, Connection

Phân Biệt Road, Street, Way, Path, Route

Chức Năng Của 03 Mạo Từ A – An – The

Phân Biệt Make, Do, Create, Generate

Phân Biệt Win, Beat, Defeat, Best

Phân Biệt Same & Similar

Phân Biệt Satisfied, Satisfying, Satisfactory

Phân Biệt Born & Borne

Phân Biệt Among & Between

Phân Biệt Flat, Apartment, Condominium, Condo 

Phân Biệt Angry, Furious, Annoyed, Irritated

Phân Biệt Graduate, Postgraduate, Undergraduate 

Cách Thành Lập Danh Từ Số Nhiều Trong Tiếng Anh 

Đại Từ Sở Hữu Trong Tiếng Anh (Possessive Pronouns) 

Phân Biệt Way, On My Way, In My Way 

Phân Biệt Big, Large, Great  

Phân Biệt To, Till, Until  

Phân Biệt Beside & Besides  

Phân Biệt Better & Had Better  

Phân Biệt Christian Name, Forename, First Name, Last Name, Middle Name, Surname  

Phân Biệt Electric, Electrical, Electronic  

Phân Biệt Older, Oldest, Elder, Eldest  

Phân Biệt Refuse & Reject  

Phân Biệt Luxury, Luxurious, Luxuriant  

Phân Biệt Man & Masculine  

Phân Biệt Avenge & Revenge  

Cách Thành Lập Trạng Từ  

Phân Biệt Newly, Recently, Lately  

Phân Biệt Alone, Lonely, Lonesome  

Phân Biệt Defer, Delay, Postpone, Cancel  

Phân Biệt Alot, A Lot, A Lot Of, Lots Of  

Phân Biệt Holiday, Holidays, Vacation, Leave  

Phân Biệt Film, Picture, Cinema, Movie 

Names & Titles Trong Tiếng Anh (Phần 1)  

Names & Titles Trong Tiếng Anh (Phần 2)  

Phân Biệt Woman, Women, Female, Lady

Phân Biệt Desert, Deserts, Dessert

Phân Biệt No Matter & It Doesn't Matter

Phân Biệt Occasion, Opportunity, Chance

Phân Biệt Moral, Morale, Morality

Phân Biệt Restore, Repair, Renew, Renovate

Phân Biệt Move & Remove

Phân Biệt No, None, Not A, Not Any

Phân Biệt Officer, Police Officer, Official, Office Worker

Danh Từ Đếm Được & Không Đếm Được

Trạng Từ Liên Kết (Conjunctive Adverbs)

Giống Của Danh Từ (Gender Of Nouns)

Phân Biệt Happen, Occur & Take Place

Phân Biệt Tired, Exhausted, Fatigued

Phân Biệt Toilet, WC, Restroom, Lavatory

Phân Biệt Talk, Speech, Conversation

Phân Biệt Small, Tiny, Minute, Diminutive,...

Phân Biệt Sort Of, Kind Of, Type Of

Phân Biệt Female, Feminine, Effeminate

Phân Biệt Price, Cost, Charge

Phân Biệt Cup, Glass, Mug Trong Tiếng Anh

Phân Biệt Cupboard, Wardrobe, Closet

Phân Biệt Major, Expertise, Specialty

Phân Biệt Pair, Couple, Brace, Span, Yoke

Phân Biệt Shout, Cry, Yell

Phân Biệt Close & Shut

Phân Biệt Hospital, Clinic

Phân Biệt Nationalities, Countries, Regions

Phân Biệt Negro, Negress, Black, Colored

Xem Thêm
Be With You - Reach Your Target!

Các khóa học