TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN

Trong tiếng Anh có rất nhiều điểm ngữ pháp, cấu trúc hay và cần thiết cho cuộc sống. Tuy nhiên, nếu học chúng theo cách thức thông thường thì khá “khô” và kém trực quan, sinh động. Vì thế, Anh ngữ Thiên Ân bổ sung chuyên mục tiếng Anh cùng Thiên Ân. Chuyên mục này giúp bạn bổ sung những nội dung bổ ích trong tiếng Anh qua video clip một cách trực quan và dễ nhớ.

Be with you, Reach your target!

Thầy cô sẽ định kỳ cập nhật các video clip truyền đạt kiến thức tiếng Anh liên quan cho chuyên mục tiếng Anh cùng Thiên Ân này. Bên cạnh đó, Anh ngữ Thiên Ân rất hoan nghênh các bạn muốn tham gia thảo luận, đóng góp kiến thức bổ ích cho các bạn khác cùng học. Không chỉ học viên Anh ngữ Thiên Ân mà còn các bạn có nhu cầu tìm hiểu. Cùng xem qua và học tiếng Anh cùng Thiên Ân nhé!

Học tiếng Anh cùng Thiên Ân bằng cách nào?

  • Rất đơn giản! Bạn chỉ việc chọn video clip có nội dung đính kèm và mở lên thôi. Tuy nhiên, bạn hãy chọn chế độ xem có độ phân giải cao (720, 1080, HD) để xem cho rõ nội dung nhé!

Đóng góp nguồn tài liệu học tiếng Anh cùng Thiên Ân.

Các bạn có nhu cầu, có thể để lại bình luận bên dưới hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@anhnguthienan.edu.vn. Nội dung gửi: kiến thức tiếng Anh hay kèm nội dung, hình ảnh (nếu có). Thầy cô sẽ xem qua và sử dụng nếu thông tin phù hợp và cần thiết. Trước khi sử dụng sẽ liên hệ để báo tin cho bạn biết.

Cảm ơn và chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt một khi ghé đến Anh ngữ Thiên Ân nhé!

Trong quá trình học tiếng Anh cùng Thiên Ân, nếu có vấn đề xảy ra, vui lòng liên hệ Anh ngữ Thiên Ân ngay để được hỗ trợ.

Chúc các bạn học tập tốt!
 

Học Tiếng Anh Cùng Thiên Ân 

Học Idiom Qua Đoạn Phim
1/14 videos
1
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 94 : Phân Biệt Pants, Underpants, Panties, Knickers, Shorts
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 94 : Phân Biệt Pants, Underpants, Panties, Knickers, Shorts
2
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 93 : Phân Biệt Near, Nearby & Close Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 93 : Phân Biệt Near, Nearby & Close Trong Tiếng Anh
3
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 92 : Phân Biệt Thwart, Frustrate & Baffle Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 92 : Phân Biệt Thwart, Frustrate & Baffle Trong Tiếng Anh
4
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 91 : Phân Biệt Salary, Wages, Stipend, Pay & Income Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 91 : Phân Biệt Salary, Wages, Stipend, Pay & Income Trong Tiếng Anh
5
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 90 : Phân Biệt Dinner, Supper, Lunch & Luncheon Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 90 : Phân Biệt Dinner, Supper, Lunch & Luncheon Trong Tiếng Anh
6
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 89 : Phân Biệt Referee, Judge, Umpire Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 89 : Phân Biệt Referee, Judge, Umpire Trong Tiếng Anh
7
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 88 : Phân Biệt Professor & Teacher Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 88 : Phân Biệt Professor & Teacher Trong Tiếng Anh
8
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 87 : Cách Dùng Please & Thank Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 87 : Cách Dùng Please & Thank Trong Tiếng Anh
9
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 86 : Phân Biệt Least & Fewest
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 86 : Phân Biệt Least & Fewest
10
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 85 : Hình Thức & Chức Năng Của Từ Do
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 85 : Hình Thức & Chức Năng Của Từ Do
11
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 84 : Phân Biệt Abbreviation & Acronym
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 84 : Phân Biệt Abbreviation & Acronym
12
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 83 : American English & British English
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 83 : American English & British English
13
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 82 : Phân Biệt Destroy, Devastate, Demolish, Raze, Vandalize, Spoil
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 82 : Phân Biệt Destroy, Devastate, Demolish, Raze, Vandalize, Spoil
14
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 81 : Phân Biệt Most, Majority, Plurality
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 81 : Phân Biệt Most, Majority, Plurality
Học Idiom Qua Đoạn Phim
1/20 videos
1
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 80 : Phân Biệt May & Might
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 80 : Phân Biệt May & Might
2
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 79 : Phân Biệt Scene, View, Sight, Landscape, Scenery
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 79 : Phân Biệt Scene, View, Sight, Landscape, Scenery
3
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 78 : Phân Biệt Negro, Negress, Black, Colored
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 78 : Phân Biệt Negro, Negress, Black, Colored
4
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 77 : Phân Biệt Nationalities, Countries, Regions
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 77 : Phân Biệt Nationalities, Countries, Regions
5
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 76 : Phân Biệt Hospital, Clinic, Hospice, Sanatorium, Sanitarium
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 76 : Phân Biệt Hospital, Clinic, Hospice, Sanatorium, Sanitarium
6
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 75 : Phân Biệt Close & Shut
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 75 : Phân Biệt Close & Shut
7
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 74 : Phân Biệt Shout, Cry, Yell, Scream, Bellow, Roar
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 74 : Phân Biệt Shout, Cry, Yell, Scream, Bellow, Roar
8
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 73 :  Phân Biệt Pair, Couple, Brace, Span, Yoke
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 73 : Phân Biệt Pair, Couple, Brace, Span, Yoke
9
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 72 : Phân Biệt Major, Expertise, Specialty, Specialization
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 72 : Phân Biệt Major, Expertise, Specialty, Specialization
10
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 71 : Phân Biệt Cupboard, Wardrobe, Closet
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 71 : Phân Biệt Cupboard, Wardrobe, Closet
11
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 70 : Phân Biệt Cup, Glass, Mug
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 70 : Phân Biệt Cup, Glass, Mug
12
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 69 : Phân Biệt Price, Cost, Charge, Expense
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 69 : Phân Biệt Price, Cost, Charge, Expense
13
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 68 : Phân Biệt Feminine, Effeminate, Female Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 68 : Phân Biệt Feminine, Effeminate, Female Trong Tiếng Anh
14
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 67 - Phân Biệt Sort Of, Kind Of, Type Of
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 67 - Phân Biệt Sort Of, Kind Of, Type Of
15
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 66 -  Phân Biệt Small, Infinitesimal, Microscopic, Tiny, Minute, ...
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 66 - Phân Biệt Small, Infinitesimal, Microscopic, Tiny, Minute, ...
16
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 65 : Phân Biệt Talk, Speech, Discussion, Conversation, Chat, Gossip
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 65 : Phân Biệt Talk, Speech, Discussion, Conversation, Chat, Gossip
17
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 64 : Phân Biệt Toilet, Bathroom, Restroom, WC, Lavatory, Loo, ....
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 64 : Phân Biệt Toilet, Bathroom, Restroom, WC, Lavatory, Loo, ....
18
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 63 : Phân Biệt Tired, Exhausted, Fatigued, Wearied, Weary, Tiresome
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 63 : Phân Biệt Tired, Exhausted, Fatigued, Wearied, Weary, Tiresome
19
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 62 : Phân Biệt Happen, Occur, Take Place Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 62 : Phân Biệt Happen, Occur, Take Place Trong Tiếng Anh
20
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 61 : Genders of Nouns (Giống của Danh Từ)
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 61 : Genders of Nouns (Giống của Danh Từ)
Học Idiom Qua Đoạn Phim
1/20 videos
1
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 60 : Conjunctive Adverbs (Trạng Từ Liên Kết)
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 60 : Conjunctive Adverbs (Trạng Từ Liên Kết)
2
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 59 : Danh Từ Đếm Được & Danh Từ Không Đếm Được Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 59 : Danh Từ Đếm Được & Danh Từ Không Đếm Được Trong Tiếng Anh
3
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 58: Phân Biệt Officer, Police Officer, Official, Office Worker
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 58: Phân Biệt Officer, Police Officer, Official, Office Worker
4
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 57: Phân Biệt No, None, Not A, Not Any Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 57: Phân Biệt No, None, Not A, Not Any Trong Tiếng Anh
5
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 56: Phân Biệt Remove & Move Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 56: Phân Biệt Remove & Move Trong Tiếng Anh
6
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 55: Phân Biệt Renew, Renovate, Restore Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 55: Phân Biệt Renew, Renovate, Restore Trong Tiếng Anh
7
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 54: Phân Biệt Moral, Morale, Morality Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 54: Phân Biệt Moral, Morale, Morality Trong Tiếng Anh
8
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 53: Phân Biệt Occasion, Opportunity, Chance Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 53: Phân Biệt Occasion, Opportunity, Chance Trong Tiếng Anh
9
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 52: Phân Biệt No Matter & It Doesn't Matter Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 52: Phân Biệt No Matter & It Doesn't Matter Trong Tiếng Anh
10
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 51: Phân Biệt Desert, Deserts, Dessert Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 51: Phân Biệt Desert, Deserts, Dessert Trong Tiếng Anh
11
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 50: Phân Biệt Woman, Women, Female, Lady Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 50: Phân Biệt Woman, Women, Female, Lady Trong Tiếng Anh
12
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 49: Names & Titles Sử Dụng Trong Tiếng Anh (P2)
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 49: Names & Titles Sử Dụng Trong Tiếng Anh (P2)
13
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 48: Names & Titles Sử Dụng Trong Tiếng Anh (Phần 1)
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 48: Names & Titles Sử Dụng Trong Tiếng Anh (Phần 1)
14
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 47: Phân Biệt Film, Picture, Cinema, Movie Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 47: Phân Biệt Film, Picture, Cinema, Movie Trong Tiếng Anh
15
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 46: Phân Biệt Holiday, Holidays, Vacation, Leave Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 46: Phân Biệt Holiday, Holidays, Vacation, Leave Trong Tiếng Anh
16
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 45: Phân Biệt Alot, A Lot, A Lot Of, Lots Of Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 45: Phân Biệt Alot, A Lot, A Lot Of, Lots Of Trong Tiếng Anh
17
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 44: Phân Biệt Defer, Delay, Postpone, Cancel Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 44: Phân Biệt Defer, Delay, Postpone, Cancel Trong Tiếng Anh
18
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 43: Phân Biệt Alone, Lonely, Lonesome Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 43: Phân Biệt Alone, Lonely, Lonesome Trong Tiếng Anh
19
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 42: Phân Biệt Newly, Recently, Lately Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 42: Phân Biệt Newly, Recently, Lately Trong Tiếng Anh
20
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 41: Cách Thành Lập Trạng Từ Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 41: Cách Thành Lập Trạng Từ Trong Tiếng Anh
Học Idiom Qua Đoạn Phim
1/20 videos
1
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 40: Phân Biệt Avenge & Revenge Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 40: Phân Biệt Avenge & Revenge Trong Tiếng Anh
2
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 39: Phân Biệt Male & Masculine Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 39: Phân Biệt Male & Masculine Trong Tiếng Anh
3
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 38: Phân Biệt Luxury, Luxurious, Luxuriant Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 38: Phân Biệt Luxury, Luxurious, Luxuriant Trong Tiếng Anh
4
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 37: Phân Biệt Refuse & Reject Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 37: Phân Biệt Refuse & Reject Trong Tiếng Anh
5
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 36: Phân Biệt Older, Oldest, Elder, Eldest Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 36: Phân Biệt Older, Oldest, Elder, Eldest Trong Tiếng Anh
6
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 35: Phân Biệt Electric, Electrical, Electronic Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 35: Phân Biệt Electric, Electrical, Electronic Trong Tiếng Anh
7
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 34: Phân Biệt Christian Name, Forename, First Name, Last Name
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 34: Phân Biệt Christian Name, Forename, First Name, Last Name
8
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 33: Phân Biệt Better & Had Better Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 33: Phân Biệt Better & Had Better Trong Tiếng Anh
9
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 32: Phân Biệt Beside & Besides Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 32: Phân Biệt Beside & Besides Trong Tiếng Anh
10
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 31: Phân Biệt To, Till, Until Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 31: Phân Biệt To, Till, Until Trong Tiếng Anh
11
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 30: Phân Biệt Big, Large, Great Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 30: Phân Biệt Big, Large, Great Trong Tiếng Anh
12
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 29: Phân Biệt Way, On My Way, In My Way
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 29: Phân Biệt Way, On My Way, In My Way
13
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 28: Đại Từ Sở Hữu Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 28: Đại Từ Sở Hữu Trong Tiếng Anh
14
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 27: Cách Thành Lập Danh Từ Số Nhiều Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 27: Cách Thành Lập Danh Từ Số Nhiều Trong Tiếng Anh
15
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 26: Phân Biệt Graduate, Postgraduate, Undergraduate Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 26: Phân Biệt Graduate, Postgraduate, Undergraduate Trong Tiếng Anh
16
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 25: Phân Biệt Angry, Furious, Annoyed, Irritated Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 25: Phân Biệt Angry, Furious, Annoyed, Irritated Trong Tiếng Anh
17
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 24: Phân Biệt Flat, Apartment, Condominium, Condo Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 24: Phân Biệt Flat, Apartment, Condominium, Condo Trong Tiếng Anh
18
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 23: Phân Biệt Among & Between Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 23: Phân Biệt Among & Between Trong Tiếng Anh
19
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 22: Phân Biệt Born & Borne Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 22: Phân Biệt Born & Borne Trong Tiếng Anh
20
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 21: Phân Biệt Satisfied, Satisfying & Satisfactory Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 21: Phân Biệt Satisfied, Satisfying & Satisfactory Trong Tiếng Anh
Học Idiom Qua Đoạn Phim
1/19 videos
1
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 20: Phân Biệt Same & Similar Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 20: Phân Biệt Same & Similar Trong Tiếng Anh
2
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 19: Phân Biệt Win, Beat, Defeat, Best Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 19: Phân Biệt Win, Beat, Defeat, Best Trong Tiếng Anh
3
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 18: Phân Biệt Make, Do, Create, Generate Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 18: Phân Biệt Make, Do, Create, Generate Trong Tiếng Anh
4
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 17:  Chức Năng Của 3 Mạo Từ A - An - The Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 17: Chức Năng Của 3 Mạo Từ A - An - The Trong Tiếng Anh
5
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 16: Phân Biệt Road, Street, Way, Path, Route
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 16: Phân Biệt Road, Street, Way, Path, Route
6
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 15: Phân Biệt Relation, Relationship, Bond, Connection
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 15: Phân Biệt Relation, Relationship, Bond, Connection
7
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 14: Phân Biệt Join, Join in, Attend, Take Part in, Participate in
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 14: Phân Biệt Join, Join in, Attend, Take Part in, Participate in
8
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 13: Một Số Tính Từ Tận Cùng Bằng Đuôi _ly Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 13: Một Số Tính Từ Tận Cùng Bằng Đuôi _ly Trong Tiếng Anh
9
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 11: Cách Phát Âm Đuôi _s & _es Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 11: Cách Phát Âm Đuôi _s & _es Trong Tiếng Anh
10
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 10: Cách Nói Giờ Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 10: Cách Nói Giờ Trong Tiếng Anh
11
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 9: Cách Phát Âm Đuôi _ed Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 9: Cách Phát Âm Đuôi _ed Trong Tiếng Anh
12
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 8: Sự Khác Biệt Giữa Concentrate & Focus Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 8: Sự Khác Biệt Giữa Concentrate & Focus Trong Tiếng Anh
13
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 7: Cách Viết Số Trong Tiếng Anh Dễ Nhớ (tiếp theo)
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 7: Cách Viết Số Trong Tiếng Anh Dễ Nhớ (tiếp theo)
14
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 6: Cách Viết Số Trong Tiếng Anh Dễ Nhớ
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 6: Cách Viết Số Trong Tiếng Anh Dễ Nhớ
15
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 5: Sự Khác Biệt Giữa Hard & Difficult
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 5: Sự Khác Biệt Giữa Hard & Difficult
16
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 4: Voucher & Coupon Khác Nhau Ở Điểm Nào?
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 4: Voucher & Coupon Khác Nhau Ở Điểm Nào?
17
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 3: Thứ Tự Đặt Tính Từ Trong Câu Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 3: Thứ Tự Đặt Tính Từ Trong Câu Tiếng Anh
18
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 2: Possessive Case - Cách Viết Hình Thức Sở Hữu Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 2: Possessive Case - Cách Viết Hình Thức Sở Hữu Trong Tiếng Anh
19
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 1: Danh Từ Số Nhiều Bất Quy Tắc Trong Tiếng Anh
[TIẾNG ANH CÙNG THIÊN ÂN] - Kỳ 1: Danh Từ Số Nhiều Bất Quy Tắc Trong Tiếng Anh
Be With You - Reach Your Target!

Các khóa học