Tài liệu LUYỆN THI

Tài Liệu Luyện thi VNU-EPT, IELTS, TOEIC 4 Kỹ năng, Tiếng Anh Căn Bản & Giao Tiếp

Thư viện tài liệu này nhằm mục đích phục vụ việc học cho các học viên trong việc tìm kiếm tài liệu luyện thi tiếng Anh. Kể cả hỗ trợ cho các bạn chưa từng học tại Anh ngữ Thiên Ân.

Các bước tải tài liệu luyện thi tiếng Anh tại Anh ngữ Thiên Ân :

Bước 1: Chọn khóa học muốn tìm tài liệu: Các bạn hãy chọn tên khóa học phù hợp (tên khóa học được thể hiện trên hình).
Bước 2: Click vào hình ảnh tương ứng của khóa học. Các tài liệu có liên quan trong khóa học và tải về file nén (định dạng .rar) thường xuyên cập nhật tài liệu luyện thi tiếng Anh phù hợp. Các bạn hãy cập nhật trên Website và Fanpage www.facebook.com/anhnguthienan nhé!

Be with you, Reach your target!

Tài Liệu Luyện Thi Tiếng Anh

Trang tài liệu luyện thi chứa các tài liệu luyện thi tiếng Anh liên quan đến :
  • Luyện thi VNU – EPT (Gồm: Đề thi mẫu VNU-EPT. Files nghe Lớp Luyện thi VNU-EPT tại Anh ngữ Thiên Ân. Essays tham khảo phục vụ bài thi VNU-EPT Writing. Tài liệu ôn thi VNU-EPT, TOEIC phục vụ cho đề thi tiếng Anh đầu vào đối với tân sinh viên.)
  • Luyện thi IELTS 4 cấp độ
  • Luyện thi TOEIC Speaking & Writing (Gồm: Files nghe phục vụ bài thi TOEIC Speaking. Essays tham khảo phục vụ bài thi TOEIC Writing.
  • Luyện thi TOEIC Listening & Reading Format mới. (Gồm: Files nghe các sách luyện thi cần thiết. Files nghe lớp Luyện thi TOEIC tại Anh ngữ Thiên Ân)
  • Tiếng Anh Thiếu Nhi & Tiếng Anh Cấp 2 THCS
  • Bằng A  Listening & Reading
  • Tiếng Anh Giao tiếp (trình độ Beginner – Pre-Intermediate & Intermediate)

Trong quá trình tải tài liệu, nếu có vấn đề xảy ra, vui lòng liên hệ Anh ngữ Thiên Ân ngay để được hỗ trợ nhé!

Chúc các bạn học tập tốt!
Lớp Luyện Thi VNU-EPT 

File nghe lớp VNU 1

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

File nghe lớp VNU 1

Tài liệu chỉ dành cho học viên. Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download

File nghe lớp VNU 2

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

File nghe lớp VNU 2

Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download

Gợi ý VNU Speaking Part 3

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

Gợi ý VNU Speaking Part 3

Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download

Essay tham khảo lớp VNU-EPT

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

Essay tham khảo lớp VNU-EPT

Download

Đề Thi & Đáp Án Bằng A (Listening & Reading)

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

Đề Thi & Đáp Án Bằng A (Listening & Reading)

Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download

Đề Thi VNU-EPT Speaking Trên Máy Tính Độc Quyền Tại Anh Ngữ Thiên Ân

Đề Thi Thật VNU-EPT Speaking
1/5 videos
1
Kinh Nghiệm Ôn Tập & Thi VNU-EPT Full 4 Kỹ Năng | Anh Ngữ Thiên Ân
Kinh Nghiệm Ôn Tập & Thi VNU-EPT Full 4 Kỹ Năng | Anh Ngữ Thiên Ân
2
Đề Thi Thật VNU-EPT SPEAKING Trên Máy Tính - TEST 1 | Anh Ngữ Thiên Ân
Đề Thi Thật VNU-EPT SPEAKING Trên Máy Tính - TEST 1 | Anh Ngữ Thiên Ân
3
Đề Thi Thật VNU-EPT SPEAKING Trên Máy Tính - TEST 2 | Anh Ngữ Thiên Ân
Đề Thi Thật VNU-EPT SPEAKING Trên Máy Tính - TEST 2 | Anh Ngữ Thiên Ân
4
Đề Thi Thật VNU-EPT SPEAKING Trên Máy Tính - TEST 3 | Anh Ngữ Thiên Ân
Đề Thi Thật VNU-EPT SPEAKING Trên Máy Tính - TEST 3 | Anh Ngữ Thiên Ân
5
Đề Thi Thật VNU-EPT SPEAKING Trên Máy Tính - TEST 4 | Anh Ngữ Thiên Ân
Đề Thi Thật VNU-EPT SPEAKING Trên Máy Tính - TEST 4 | Anh Ngữ Thiên Ân
Gợi Ý Giải Đề VNU Speaking Part 3  
Giải Đề VNU-EPT Speaking Part 3 2022
1/1 videos
1
Anh Ngữ Thiên Ân 🌏Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 1+2/2022) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Anh Ngữ Thiên Ân 🌏Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 1+2/2022) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Giải Đề VNU-EPT Speaking Part 3 2021
1/8 videos
1
Anh Ngữ Thiên Ân 🌏Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 1+2/2022) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Anh Ngữ Thiên Ân 🌏Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 1+2/2022) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
2
Anh Ngữ Thiên Ân 🌏Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 12/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Anh Ngữ Thiên Ân 🌏Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 12/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
3
Anh Ngữ Thiên Ân 🌏Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 11/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Anh Ngữ Thiên Ân 🌏Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 11/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
4
Anh Ngữ Thiên Ân 🌏Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 10/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Anh Ngữ Thiên Ân 🌏Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 10/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
5
Anh Ngữ Thiên Ân 🌏Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 6+7/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Anh Ngữ Thiên Ân 🌏Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 6+7/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
6
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 5/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking Part 3 (Đợt thi tháng 5/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
7
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 3+4/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 3+4/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân
8
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 1+2/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 1+2/2021) Tại Anh Ngữ Thiên Ân
Giải Đề VNU-EPT Speaking Part 3 2020
1/8 videos
1
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 12/2020) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 12/2020) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
2
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 11/2020) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 11/2020) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
3
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 10/2020) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 10/2020) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
4
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 9/2020) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 9/2020) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
5
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 8/2020) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 8/2020) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
6
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 7/2020) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 7/2020) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
7
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 06/2020 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 06/2020 - Anh Ngữ Thiên Ân
8
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 01+05/2020 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 01+05/2020 - Anh Ngữ Thiên Ân
Giải Đề VNU-EPT Speaking Part 3 2019
1/10 videos
1
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 12/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 12/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
2
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 11/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 11/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
3
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 10/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 10/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
4
Gợi Ý Giải Đề VNU-EPT Speaking Part 3 (Tháng 09.2019) - Anh Ngữ Thiên Ân
Gợi Ý Giải Đề VNU-EPT Speaking Part 3 (Tháng 09.2019) - Anh Ngữ Thiên Ân
5
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 08/2019) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
Gợi Ý Giải Đề VNU-Speaking (Đợt thi tháng 08/2019) Tại Anh Ngữ Thiên Ân 🌏
6
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 7/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 7/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
7
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 5/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 5/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
8
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 4/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 4/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
9
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 3/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 3/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
10
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 1+2/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 1+2/2019 - Anh Ngữ Thiên Ân
Giải Đề VNU-EPT Speaking Part 3 2018
1/11 videos
1
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 12/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 12/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
2
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 11/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 11/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
3
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 10/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 10/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
4
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 9/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 9/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
5
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 8/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 8/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
6
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 7/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 7/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
7
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 6/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 6/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
8
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 5/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 5/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
9
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 4/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 4/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
10
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 3/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 3/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
11
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 1+2/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
[GỢI Ý GIẢI ĐỀ VNU SPEAKING PART 3] - Tháng 1+2/2018 - Anh Ngữ Thiên Ân
Lớp Luyện Thi IELTS 

File Nghe Lớp Pre IELTS

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

File Nghe Lớp Pre IELTS

Tài liệu chỉ dành cho học viên. Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download

File Nghe Lớp IELTS 1

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

File Nghe Lớp IELTS 1

Tài liệu chỉ dành cho học viên. Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download

File Nghe Lớp IELTS Cấp Tốc

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

File Nghe Lớp Pre IELTS

Tài liệu chỉ dành cho học viên. Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download
Lớp Luyện Thi TOEIC Speaking & Writing 

File Nghe Lớp Học TOEIC SW

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

File Nghe Lớp Học TOEIC SW

Tài liệu chỉ dành cho học viên. Tải bằng máy tính để giải nén
Download

File Nghe Đề Thi Mẫu

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

File Nghe Đề Thi Mẫu

Tài liệu chỉ dành cho học viên. Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download

Essay Tham Khảo Lớp TOEIC SW

Học viên liên hệ thầy Lộc hoặc cô Trân để nhận nhé!

Essay Tham Khảo Lớp TOEIC SW

Học viên liên hệ thầy Lộc hoặc cô Trân để nhận nhé!
Đề Thi Thật TOEIC SW Trên Máy Tính
1/5 videos
1
Đề Thi Thật TOEIC Speaking & Writing TEST 1 Trên Máy Tính IIG | Anh Ngữ Thiên Ân
Đề Thi Thật TOEIC Speaking & Writing TEST 1 Trên Máy Tính IIG | Anh Ngữ Thiên Ân
2
Đề Thi Thật TOEIC Speaking & Writing TEST 2 Trên Máy Tính IIG | Anh Ngữ Thiên Ân
Đề Thi Thật TOEIC Speaking & Writing TEST 2 Trên Máy Tính IIG | Anh Ngữ Thiên Ân
3
Đề Thi Thật TOEIC Speaking & Writing TEST 3 Trên Máy Tính IIG | Anh Ngữ Thiên Ân
Đề Thi Thật TOEIC Speaking & Writing TEST 3 Trên Máy Tính IIG | Anh Ngữ Thiên Ân
4
Đề Thi Thật TOEIC Speaking & Writing TEST 4 Trên Máy Tính IIG | Anh Ngữ Thiên Ân
Đề Thi Thật TOEIC Speaking & Writing TEST 4 Trên Máy Tính IIG | Anh Ngữ Thiên Ân
5
Đề Thi Thật TOEIC Speaking & Writing TEST 5 Trên Máy Tính IIG | Anh Ngữ Thiên Ân
Đề Thi Thật TOEIC Speaking & Writing TEST 5 Trên Máy Tính IIG | Anh Ngữ Thiên Ân
Lớp Luyện Thi TOEIC Listening & Reading 

File Nghe Lớp TOEIC

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

File Nghe Lớp TOEIC

Tài liệu chỉ dành cho học viên. Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download

New Economy LC

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

New Economy LC

Tài liệu chỉ dành cho học viên. Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download

ETS LC 2020

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

ETS LC 2020

Tài liệu chỉ dành cho học viên. Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download

Sách Nghe Format Cũ

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

Sách Nghe Format Cũ

Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download
Giải Đề TOEIC New Economy Part 7 (ETS 2020) 
Xem Thêm

Giải Đề Chi Tiết TOEIC Economy Part 5 & 6 (Format Cũ – Tham Khảo)

Xem Thêm
Lớp Tiếng Anh Căn Bản 

File Nghe Lớp Tiếng Anh Căn Bản

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

File Nghe Lớp Tiếng Anh Căn Bản

Tài liệu chỉ dành cho học viên. Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download

File Nghe Lớp Tiếng Anh Giao Tiếp

Trỏ chuột vào để tải ở mặt sau nhé!

File Nghe Lớp Tiếng Anh Căn Bản

Tài liệu chỉ dành cho học viên. Bạn tải về bằng máy tính để giải nén nhé!
Download
0
Cơ Sở (Thủ Đức & Bình Thạnh)
0
Học Viên Đào Tạo
0 %
Học Viên Hài Lòng
0 %
Học Viên Đạt Mục Tiêu

Các khóa học