phan biet problem, trouble, matter, issue, affair, question trong tieng anh - anh ngu thien an

Phân Biệt Problem, Trouble, Matter, Issue, Affair, Question

Phân Biệt Problem, Trouble, Matter, Issue, Affair, Question Bạn chưa biết cách phân biệt Problem, Trouble, Matter, Issue, Affair, Question trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ này mang nghĩa “vấn đề” đôi khi gây “vấn đề” khó khăn cho bạn khi nói hay viết? Bạn lúng túng khi gặp câu …

Phân Biệt Problem, Trouble, Matter, Issue, Affair, Question Read More »