su khac nhau giua within, for, during, throughout - anh ngu thien an

Sự Khác Nhau Giữa Within, For, During, Throughout

Sự Khác Nhau Giữa Within, For, During, Throughout Bạn chưa biết cách phân biệt giữa Within, For, During, Throughout trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ này đều mang nghĩa “trong suốt, xuyên suốt” đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết? Bạn lúng túng khi gặp câu hỏi […]

Sự Khác Nhau Giữa Within, For, During, Throughout Read More »