rigorous, strict, stringent, serious - anh ngu thien an

Rigorous, Strict, Stringent, Serious, Severe, Stiff – Phân Biệt Ra Sao?

Rigorous, Strict, Stringent, Serious, Severe, Stiff – Phân Biệt Ra Sao? Bạn chưa biết cách phân biệt  Rigorous, Strict, Stringent, Serious, Severe, Stiff trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ trên đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi chúng đều mang nét nghĩa “nghiêm ngặt, nghiêm […]

Rigorous, Strict, Stringent, Serious, Severe, Stiff – Phân Biệt Ra Sao? Read More »