abolish, eradicate, stamp out - anh ngu thien an

Abolish, Eradicate, Stamp Out Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân Biệt Abolish, Eradicate, Stamp out Cả 3 từ tiếng Anh abolish, eradicate, stamp out đều có nghĩa là “bãi bỏ”, “hủy bỏ” hoặc “triệt tiêu”. Thế nhưng, không phải trong hoàn cảnh nào cả ba từ này cũng có thể dùng thay thế cho nhau được. Vậy làm sao để phân biệt được ba …

Abolish, Eradicate, Stamp Out Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »