phan biet sorry, excuse, apologize, pardon trong tiếng anh - anh ngu thien an

Phân Biệt Sorry, Excuse, Apologize, Pardon Trong Tiếng Anh

Phân Biệt Sorry, Excuse, Apologize, Pardon Bạn chưa biết cách phân biệt Sorry, Excuse, Apologize, Pardon trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ trên đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết? Bạn lúng túng khi gặp câu hỏi tiếng Anh cần bạn biết cách lựa chọn phù hợp với …

Phân Biệt Sorry, Excuse, Apologize, Pardon Trong Tiếng Anh Read More »