phan biet find, look for, search for, seek, hunt for trong tieng anh - anh ngu thien an

Phân biệt Find, Look for, Search for, Seek, Hunt for, Locate, Discover

Phân Biệt Find, Look for, Search for, Seek, Hunt for, Locate, Discover Bạn chưa biết cách phân biệt find, look for, seek, hunt for, locate, discover bởi đều mang nghĩa tìm kiếm, tìm thấy? Việc sử dụng các từ trên đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết? Bài chia sẻ này dành […]

Phân biệt Find, Look for, Search for, Seek, Hunt for, Locate, Discover Read More »