phan biet relation, relationship, bond, connection - anh ngu thien an

Phân Biệt Relation, Relationship, Bond, Connection

Phân Biệt Relation, Relationship, Bond, Connection Bạn chưa biết cách phân biệt Relation, Relationship, Bond, Connection trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng từ để nói về mối quan hệ bạn thường nghĩ đến relation hay relationship liệu đã đủ hết từ vựng chưa? Bạn lúng túng khi nói hay viết do bạn […]

Phân Biệt Relation, Relationship, Bond, Connection Read More »