nguoi thuan tay trai - anh ngu thien an

Ngày Quốc Tế Những Người Thuận Tay Trái 13/8 – Những Điều Cần Biết

Ngày Quốc Tế Những Người Thuận Tay Trái ??? Bạn không nhầm đâu, ngày 13/08 là Ngày của những người thuận tay trái, để ghi nhận sự đóng góp và giới thiệu về những người này trên khắp thế giới. Ngày này cũng nhằm tạo ra sự nhận thức và sự hiểu biết về những …

Ngày Quốc Tế Những Người Thuận Tay Trái 13/8 – Những Điều Cần Biết Read More »