phan biet employee, worker, staff, labourer, clerk, personnel - anh ngu thien an

Phân Biệt Employee, Worker, Staff, Labourer, Clerk, Personnel

Phân Biệt Employee, Worker, Staff, Labourer, Clerk, Personnel Bạn chưa biết cách phân biệt Employee, Worker, Staff, Labourer, Clerk, Personnel trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ này đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi đều mang hàm nghĩa “nhân viên” ? Bạn lúng túng khi […]

Phân Biệt Employee, Worker, Staff, Labourer, Clerk, Personnel Read More »