show, indicate, express, perform - anh ngu thien an

Phân Biệt Show, Indicate, Express, Perform, Point Out – Anh Ngữ Thiên Ân

Phân Biệt Show, Indicate, Express, Perform, Point Out Nhắc đến nét nghĩa “chỉ ra, thể hiện ra” bạn thường nghĩ đến từ show, indicate, bạn thắc mắc không biết còn từ nào mang nét nghĩa này không? Việc sử dụng các từ show, indicate, express, perform, point out gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết …

Phân Biệt Show, Indicate, Express, Perform, Point Out – Anh Ngữ Thiên Ân Read More »