ancient, antiquated, antique và old-fashioned – anh ngu thien an

Ancient, Antiquated, Antique, Old-fashioned Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt Ancient, Antiquated, Antique và Old-fashioned Cả 4 từ ancient, antiquated, antique, old-fashioned đều là 4 tính từ ám chỉ về những cái cổ xưa, lỗi thời. Tuy nhiên về mặt ngữ nghĩa của chúng vẫn có sự khác biệt làm ảnh hưởng đến cách sử dụng trong từng ngữ cảnh khác nhau. Vậy […]

Ancient, Antiquated, Antique, Old-fashioned Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »