medicine

phan biet medicine, medication, drug, therapy trong tieng anh

Phân Biệt Medicine, Medication, Drug, Therapy Trong Tiếng Anh

Phân Biệt Medicine, Medication, Drug, Therapy Bạn chưa biết cách phân biệt Medicine, Medication, Drug, Therapy trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ này mang nghĩa “thuốc” đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết? Bạn lúng túng khi gặp câu hỏi tiếng Anh cần bạn lựa chọn …

Phân Biệt Medicine, Medication, Drug, Therapy Trong Tiếng Anh Read More »

phan biet remedy, medicine, therapy, cure, treatment trong tieng anh - anh ngu thien an

Phân Biệt Remedy, Medicine, Therapy, Cure, Treatment

Phân Biệt Remedy, Medicine, Therapy, Cure, Treatment Bạn chưa biết cách phân biệt Remedy, Medicine, Therapy, Cure, Treatment trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ này mang nghĩa “phương thuốc, điều trị” đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết? Bạn lúng túng khi gặp câu hỏi tiếng …

Phân Biệt Remedy, Medicine, Therapy, Cure, Treatment Read More »