big, large, spacious, huge - anh ngu thien an

Phân Biệt Big, Large, Spacious, Huge, Giant, Great Trong Tiếng Anh

Phân Biệt Big, Large, Spacious, Huge, Giant, Great Trong Tiếng Anh Bạn chưa biết cách phân biệt Big, Large, Spacious, Huge, Giant, Great trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ này đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi chúng chúng mang nét nghĩa “lớn” ? Bạn lúng …

Phân Biệt Big, Large, Spacious, Huge, Giant, Great Trong Tiếng Anh Read More »