check, examine, test, inspect - anh ngu thien an

Check, Examine, Test, Inspect, Overhaul, Control, Investigate Có Gì Khác?

Check, Examine, Test, Inspect, Overhaul, Control, Investigate Bạn chưa biết cách phân biệt Check, Examine, Test, Inspect, Overhaul, Control, Investigate trong tiếng Anh sao cho chính xác? Nhắc đến từ “kiểm tra” bạn thường nghĩ đến Check, Examine, Test. Vậy trong tiếng Anh còn có từ vựng nào nữa không? Bạn lúng túng khi phải nói hay […]

Check, Examine, Test, Inspect, Overhaul, Control, Investigate Có Gì Khác? Read More »