phan biet found, establish, set up, install, organise - anh ngu thien an

Phân Biệt Found, Establish, Set Up, Install, Organise

Phân Biệt Found, Establish, Set Up, Install, Organise Khi nhắc đến từ thành lập, thiết lập trong tiếng Anh bạn thường nghĩ đến từ found, establish hay set up   và bạn muốn học thêm các từ vựng khác? Với nghĩa cài đặt, tổ chức thì install cũng như Organise  cho bạn sự phân vân và gây …

Phân Biệt Found, Establish, Set Up, Install, Organise Read More »