great

significant, considerable, substantial, great - anh ngu thien an

Phân Biệt Significant, Considerable, Substantial, Great, Dramatic, Overwhelming

Significant, Considerable, Substantial, Great, Dramatic, Overwhelming Bạn phân vân về cách nói  “đáng kể, đáng để cân nhắc, xem xét” trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ Significant, Considerable, Substantial, Great, Dramatic, Overwhelming đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết? Bạn lúng túng khi gặp trong các bài thi […]

Phân Biệt Significant, Considerable, Substantial, Great, Dramatic, Overwhelming Read More »

big, large, spacious, huge - anh ngu thien an

Phân Biệt Big, Large, Spacious, Huge, Giant, Great Trong Tiếng Anh

Phân Biệt Big, Large, Spacious, Huge, Giant, Great Trong Tiếng Anh Bạn chưa biết cách phân biệt Big, Large, Spacious, Huge, Giant, Great trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ này đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi chúng chúng mang nét nghĩa “lớn” ? Bạn lúng

Phân Biệt Big, Large, Spacious, Huge, Giant, Great Trong Tiếng Anh Read More »