ambitious, aspiring, enterprising - anh ngu thien an

Ambitious, Aspiring, Enterprising Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt Ambitious, Aspiring, Enterprising Khi nhắc đến nét nghĩa có tham vọng trong tiếng Anh, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta nghĩ ngay đến tính từ ambitious. Tuy nhiên, bên cạnh tính từ này, chúng ta cũng cần phân biệt nó với hai tính từ khác, bao gồm aspiring và enterprising, bởi lẽ […]

Ambitious, Aspiring, Enterprising Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »