effect, impact, influence, impinge - anh ngu thien an

Effect, Impact, Influence, Impinge, Encroach | Khác Biệt Ra Sao?

Effect, Impact, Influence, Impinge, Encroach | Khác Biệt Ra Sao? Bạn chưa biết cách phân biệt Effect, Impact, Influence, Impinge, Encroach trong tiếng Anh sao cho chính xác? Nhắc đến từ “tác động, ảnh hưởng” bạn thường nghĩ đến Effect, Influence . Vậy trong tiếng Anh còn có từ vựng nào nữa không? Bạn lúng túng khi phải nói hay viết […]

Effect, Impact, Influence, Impinge, Encroach | Khác Biệt Ra Sao? Read More »