interfere, meddle, intervene, intercede - anh ngu thien an

Interfere, Meddle, Intervene, Intercede Có Khác Nhau?

Interfere, Meddle, Intervene, Intercede, Interrupt, Disturb, Intrude Bạn chưa biết cách phân biệt Interfere, Meddle, Intervene, Intercede, Interrupt, Disturb, Intrude  tiếng Anh sao cho chính xác? Nhắc đến từ “can thiệp” bạn thường nghĩ đến Interfere, Interrupt, Disturb. Vậy trong tiếng Anh còn có từ vựng nào nữa không? Bạn lúng túng khi phải nói hay viết do không biết […]

Interfere, Meddle, Intervene, Intercede Có Khác Nhau? Read More »