de thi vnu 19-8 speaking writing - anh ngu thien an

Đề Thi VNU 19-8-2023 – Bài Giải Tham Khảo Speaking & Writing

Đề Thi VNU 19-8-2023 – Speaking Part 2 & Writing Essay Các sĩ tử thi VNU-EPT thân mến! Đề thi VNU-EPT 19-8 vừa qua mang đến cho các bạn đề thi Speaking Part 2 & Writing Task 2 quen thuộc và không khó lắm. Cụ thể : Speaking Part 2 đề thi VNU 19-8-2023 hỏi : Talk …

Đề Thi VNU 19-8-2023 – Bài Giải Tham Khảo Speaking & Writing Read More »