phan biet result, outcome, consequence, repercussion - anh ngu thien an

Phân biệt Result, Outcome, Consequence, Repercussion

Phân biệt Result, Outcome, Consequence, Repercussion Bạn chưa biết cách phân biệt Result, Outcome, Consequence, Repercussion trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ gần nghĩa đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi đều mang nghĩa “kết quả” từ 1 nguyên nhân? Bạn thường gặp các từ …

Phân biệt Result, Outcome, Consequence, Repercussion Read More »