phan biet telephone, cell phone, smartphone, cellular phone - anh ngu thien an

Phân Biệt Telephone, Cell Phone, Smartphone, Cellular phone, Mobile phone

Telephone, Cell Phone, Smartphone, Cellular phone, Mobile phone Bạn chưa biết cách phân biệt Telephone, Cell Phone, Smartphone, Cellular phone, Mobile phone trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ này đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nghe nói hay viết bởi nghĩa của chúng đều là “điện thoại? Bạn …

Phân Biệt Telephone, Cell Phone, Smartphone, Cellular phone, Mobile phone Read More »