animal, beast và brute - anh ngu thien an

Animal, Beast, Brute Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt Animal, Beast và Brute Cả ba từ animal, beast, brute đều là danh từ dùng để chỉ các sinh vật có tri giác nhằm để phân biệt thực vật và khoáng vật, về mặt nghĩa đen. Còn về mặt nghĩa bóng, thì các danh từ này thường hàm ý những đặc tính, chất […]

Animal, Beast, Brute Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »