phan biet since, ago, before, early, in advance, beforehand - anh ngu thien an

Phân Biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand

Phân Biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand Bạn chưa biết cách phân biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ này giờ đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi đều mang nét nghĩa “trước”? Bạn lúng túng …

Phân Biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand Read More »