phan biet poster, banner, leaflet, booklet, pamphlet - anh ngu thien an

Phân biệt Poster, Banner, Leaflet, Booklet, Pamphlet Trong Tiếng Anh

Phân Biệt Poster, Banner, Leaflet, Booklet, Pamphlet Trong Tiếng Anh Bạn chưa biết cách phân biệt Poster, Banner, Leaflet, Booklet, Pamphlet trong tiếng Anh sao cho chính xác? Bạn thường nghe đến phát tờ rơi hay áp phích, vậy trong tiếng Anh nó được gọi là gì không? Bạn lúng túng khi phải nói hay …

Phân biệt Poster, Banner, Leaflet, Booklet, Pamphlet Trong Tiếng Anh Read More »