Phân Biệt Teach, Educate, Train, Guide, Instruct
phan biet teach, educate, train, guide, instruct

Phân Biệt Teach, Educate, Train, Guide, Instruct

PHÂN BIỆT TEACH, EDUCATE, TRAIN, GUIDE, INSTRUCT Phân biệt teach, educate, train, guide, instruct là chủ đề của bài viết hôm nay Anh ngữ Thiên Ân gửi đến các bạn!…

Đọc Tiếp Phân Biệt Teach, Educate, Train, Guide, Instruct
Phân Biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand
phan biet since, ago, before, early, in advance, beforehand

Phân Biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand

Phân Biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand Các bạn thân mến! Trong tiếng Anh, việc bắt gặp các từ giống nhau về nghĩa là phổ biến. Điều này…

Đọc Tiếp Phân Biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand
Phân Biệt Mark, Score, Point, Grade Trong Tiếng Anh
phan biet mark, score, point, grade

Phân Biệt Mark, Score, Point, Grade Trong Tiếng Anh

PHÂN BIỆT MARK, SCORE, POINT, GRADE TRONG TIẾNG ANH Trong tiếng Anh, khi nói về nghĩa "điểm số", chắc hẳn các bạn sẽ phân vân không biết đâu để phân…

Đọc Tiếp Phân Biệt Mark, Score, Point, Grade Trong Tiếng Anh
Sự Khác Biệt Giữa Client, Customer, Patron, Guest, Consumer
su khac biet giữa client, customer, patron, guest, consumer

Sự Khác Biệt Giữa Client, Customer, Patron, Guest, Consumer

Sự Khác Biệt Giữa Client, Customer, Patron, Guest, Consumer Trong tiếng Anh, khi nói đến “khách hàng”, chúng ta thường dùng các từ client, customer, patron, guest, consumer. Tuy nhiên, chúng…

Đọc Tiếp Sự Khác Biệt Giữa Client, Customer, Patron, Guest, Consumer
Phân Biệt Medicine, Medication, Drug, Therapy Trong Tiếng Anh
phan biet medicine, medication, drug, therapy

Phân Biệt Medicine, Medication, Drug, Therapy Trong Tiếng Anh

PHÂN BIỆT MEDICINE, MEDICATION, DRUG, THERAPY TRONG TIẾNG ANH Trong tiếng Anh, khi nhắc đến nghĩa "thuốc", chắc hẳn các bạn nghĩ ngay đến medicine hay drug đúng không? Bên cạnh…

Đọc Tiếp Phân Biệt Medicine, Medication, Drug, Therapy Trong Tiếng Anh
Phân Biệt Employee, Worker, Staff, Labourer, Clerk, Personnel
phan biet employee, worker, staff, labourer, clerk, personnel

Phân Biệt Employee, Worker, Staff, Labourer, Clerk, Personnel

PHÂN BIỆT EMPLOYEE, WORKER, STAFF, LABORER, CLERK, PERSONNEL Các bạn thân mến!  Trong tiếng Anh, khi nói đến nghĩa nhân viên, chắc hẳn chúng ta có thể nghĩ ngay đến…

Đọc Tiếp Phân Biệt Employee, Worker, Staff, Labourer, Clerk, Personnel