appraise, apprise, apprize - anh ngu thien an

Appraise, Apprise, Apprize Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt Appraise, Apprise và Apprize Cả ba từ appraise, apprise, apprize đều là động từ. Tuy nhiên, trong 3 từ này chỉ có appraise và apprize đồng nghĩa với nhau. Còn apprise thì khác biệt hoàn toàn về mặt nghĩa. Ba từ này vốn dĩ được đặt chung với nhau để phân biệt cho …

Appraise, Apprise, Apprize Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »