worry, concern, anxious, apprehensive - anh ngu thien an

Phân Biệt Worry, Concern, Anxious, Apprehensive, Nervous Trong Tiếng Anh

Phân Biệt Worry, Concern, Anxious, Apprehensive, Nervous Bạn chưa biết cách phân biệt Worry, Concern, Anxious, Apprehensive, Nervous trong tiếng Anh sao cho chính xác? Bạn sử dụng các từ này thường gây nhầm lẫn khi nói hay viết bởi đều mang nét nghĩa “lo lắng”? Bạn lúng túng khi gặp câu hỏi tiếng Anh […]

Phân Biệt Worry, Concern, Anxious, Apprehensive, Nervous Trong Tiếng Anh Read More »