answer, reply, response, rejoinder, retort - anh ngu thien an

Answer, Reply, Response, Rejoinder, Retort Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt Answer, Reply, Response, Rejoinder, Retort Answer, reply, response, rejoinder, retort đều là những từ mang nét nghĩa là trả lời lại một ai đó qua hình thức văn bản hoặc lời nói. Tuy nhiên, 5 từ này không có nét nghĩa riêng biệt giống nhau, vì vậy chúng không thể thay thế cho […]

Answer, Reply, Response, Rejoinder, Retort Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »