animate, invigorate, stimulate - anh ngu thien an

Animate, Invigorate, Stimulate Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt Animate, Invigorate và Stimulate Cả ba động từ animate, invigorate, stimulate đều nói về việc làm náo nhiệt, sôi nổi. Tuy nhiên, thì ở mỗi từ đều có cách sử dụng và có nét nghĩa riêng đặc biệt nhấn mạnh chứ không phải mang nghĩa chung chung là làm sôi nổi, làm sinh […]

Animate, Invigorate, Stimulate Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »