ambiguous, ambivalent, indifferent – anh ngu thien an

Ambiguous, Ambivalent, Indifferent Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt Ambiguous, Ambivalent, Indifferent Ba từ ambiguous, ambivalent, indifferent đều là tính từ và đều có mặt nghĩa tương tự nhau là mơ hồ, khó hiểu, tuy nhiên về cách diễn đạt của chúng lại khác nhau. Nếu bạn nào còn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng ambiguous, ambivalent, indifferent, thì hãy […]

Ambiguous, Ambivalent, Indifferent Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »