alive, living, live - anh ngu thien an

Alive, Living, Live Và Những Sự Khác Biệt Trong Tiếng Anh

Phân biệt Alive, Living và Live Ba từ vựng alive, living, live đều mang nét nghĩa đang sống, đang tồn tại. Tuy nhiên, về sự khác biệt từ loại cũng như cách dùng trong mỗi trường hợp khác nhau nên ngày nay vẫn còn nhiều bạn đang đau đầu vì không biết cách phân biệt …

Alive, Living, Live Và Những Sự Khác Biệt Trong Tiếng Anh Read More »