adept, adapt, adopt - anh ngu thien an

Adapt, Adopt, Adept Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt Adapt, Adopt, Adept Trong Tiếng Anh Mến chào các bạn đọc của Anh ngữ Thiên Ân! Cả ba từ adept, adapt, adopt tuy có nghĩa hoàn toàn không giống nhau, nhưng về mặt chính tả thì lại tương đồng nhau nên có nhiều bạn đã nhầm lẫn việc sử dụng ba từ này, …

Adapt, Adopt, Adept Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »