agree, consent, accede, concur - anh ngu thien an

Agree, Consent, Accede, Concur Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt Agree, Consent, Accede và Concur Trong Tiếng Anh Mến chào các bạn đọc của Anh ngữ Thiên Ân! Trong nhiều trường hợp, tình huống khác nhau mà chúng ta sẽ sử dụng agree, consent, accede, concur sao cho phù hợp. Bốn từ vựng này đều mang cùng một nét nghĩa là đồng ý, …

Agree, Consent, Accede, Concur Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »