absent-minded, abstracted, oblivious - anh ngu thien an

Absent-minded, Abstracted, Oblivious Có Gì Khác Nhau?

Phân Biệt Absent-minded, Abstracted, Oblivious Bạn thấy các từ absent-minded, abstracted, oblivious đều có nghĩa là “đãng trí”, “hay quên” đúng không nào? Tuy vậy, bạn băn khoăn không biết trong trường hợp nào thì dùng từ này, trường hợp nào thì dùng từ kia? Các từ này có thể thay thế cho nhau không …

Absent-minded, Abstracted, Oblivious Có Gì Khác Nhau? Read More »