abide by, comply with, adhere to, conform to, follow, obey

Phân Biệt Abide by, Comply with, Adhere to, Conform to, Follow, Obey

Phân Biệt Abide by, Comply with, Adhere to, Conform to, Follow, Obey Bạn chưa biết cách phân biệt Abide by, Comply with, Adhere to, Conform to, Follow, Obey trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ này đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi đều mang hàm nghĩa …

Phân Biệt Abide by, Comply with, Adhere to, Conform to, Follow, Obey Read More »