a lot, a lot of, lots of - anh ngu thien an

A Lot, A Lot Of, Lots Of Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt A Lot, A lot of và Lots of A lot, a lot of, & lots of đều có nghĩa tương tự nhau, chỉ về số nhiều và rất nhiều. Đặc biệt là giới từ “of” hay được sử dụng sau những từ và cụm từ này. Tuy nhiên, về cách thức sử dụng giữa chúng …

A Lot, A Lot Of, Lots Of Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »