a lot of

a lot, a lot of, lots of - anh ngu thien an

A Lot, A Lot Of, Lots Of Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt A Lot, A lot of và Lots of A lot, a lot of, & lots of đều có nghĩa tương tự nhau, chỉ về số nhiều và rất nhiều. Đặc biệt là giới từ “of” hay được sử dụng sau những từ và cụm từ này. Tuy nhiên, về cách thức sử dụng giữa chúng …

A Lot, A Lot Of, Lots Of Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »

abundant, numerous, various, plentiful, many, a lot of

Phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of

Phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of Bạn chưa biết cách phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ này đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi đều mang hàm nghĩa “nhiều” ? Bạn …

Phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of Read More »