significant, considerable, substantial, great - anh ngu thien an

Phân Biệt Significant, Considerable, Substantial, Great, Dramatic, Overwhelming

Significant, Considerable, Substantial, Great, Dramatic, Overwhelming

  • Bạn phân vân về cách nói  “đáng kể, đáng để cân nhắc, xem xét” trong tiếng Anh sao cho chính xác?
  • Việc sử dụng các từ Significant, Considerable, Substantial, Great, Dramatic, Overwhelming đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết?
  • Bạn lúng túng khi gặp trong các bài thi tiếng Anh và cần lựa chọn từ nào phù hợp với ngữ cảnh?

Bài chia sẻ này dành cho bạn!

phan biet tu vung tieng anh- anh ngu thien an

Significant, Considerable, Substantial, Great, Dramatic, Overwhelming

Từ vựngNghĩaVí dụ
 Significant
/sɪɡˈnɪfɪkənt/
 Đủ lớn hoặc đủ tầm quan trọng để ảnh hưởng tới cái khác hoặc đáng được chú ý tới; Đáng kể.

1. There has been a significant improvement in your work over the past two years. (Bạn đã có một sự cải thiện đáng kế trong công việc trong hơn 2 năm qua).

2. Technology has made significant contribution to the development of manufacturing. (Công nghệ đã đóng góp rất lớn đến sự phát triển của công nghiệp sản xuất) 

Sự khác biệt

 • 1. Thứ nhất, significant mang nghĩa đủ lớn về số lượng, kích cỡ, mức độ để có thể phải cân nhắc, chú ý. Với nghĩa này, significant có thể được sử dụng như các từ considerable, substantial, great. Đồng thời, ý nghĩa này giúp significant khác biệt với dramatic, overwhelming.

  VD: My company has to spend a significant amount of money on advertising new products. (= …a considerable/ substantial amount…). (Công ty chúng tôi phải chi trả khoản tiền đáng kể cho việc quảng cáo sản phẩm mới)

  2. Thứ hai, tuy nhiên, significant còn nhấn mạnh rằng điều đó đủ lớn và quan trọng để có thể gây ảnh hưởng đến cái khác hoặc đáng để chú ý tới. Xét về mức độ quan trọng và ảnh hưởng thì significant không lớn bằng considerable. Ngoài ra, với nét nghĩa này thì significant tương tự như substantial hay great, tuy nhiên great chỉ đứng trước danh từ. Bên cạnh đó, nét nghĩa thứ hai này giúp significant khác biệt với dramatic, overwhelming.

  VD: Many people voted in this year’s election, but the total number of voters was not significantly different from the previous election. (Mặc dù có một số lượng đáng kể người tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay, nhưng tổng số người bỏ phiếu thì không khác nhiều so với năm ngoái)

 Từ vựngNghĩaVí dụ
 Considerable
/kənˈsɪdərəbl/
 Lớn về số lượng, kích cỡ, mức độ, tầm quan trọng. Đáng kể.

 1. We invested a considerable amount of time and effort in this project. (Chúng tôi đã đầu từ thời gian và công sức đáng kể cho dự án này).

2. The fire caused considerable damage to the church. (Ngọn lửa đã gây ra thiệt hại đáng kể cho nhà thờ)

Sự khác biệt

 
 • 1. Considerable khi mang nghĩa là một số lượng, kích thước đáng, đáng được chú ý thì được sử dụng như significant và substantial. Cách phân biệt giữa considerable và nhóm từ còn lại cũng tương tự như mục 1 bên trên.

  2. Tuy nhiên, lưu ý thêm là considerable mang tính trang trọng hơn nhóm từ còn lại ở nét nghĩa “đáng kể”. Ngoài ra, khi dùng considerable, người nói, người viết muốn nhấn mạnh đến tính chất lớn về số lượng hay tầm quan trọng là “lớn hơn mức trung bình tự nhiên”.

Từ vựngNghĩaVí dụ
 Substantial
/səbˈstænʃl/
 Lớn về số lượng, giá trị, tầm quan trọng.I have had the support of a substantial number of co-workers. (Tôi đã có sự hỗ trợ từ một số lượng lớn đồng nghiệp).

Sự khác biệt

 

Với nghĩa “lớn về số lượng, giá trị, kích cỡ, tầm quan trọng”, substantial được sử dụng như significant. Với cùng nét nghĩa này, substantial khác biệt hẳn với dramatic, overwhelming. Bên cạnh đó, substantial ít trang trọng hơn considerable và mức độ lớn của substantial cũng không đồng nhất với considerable (lớn hơn mức trung bình tự nhiên).

I have had the support of a substantial number of co-workers.

 

Từ vựngNghĩaVí dụ
Great
 /ɡreɪt/

1. Rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với số lượng hay kích cỡ trung bình.

2. Quan trọng (= important; chỉ đứng trước tính từ).

1. A great crowd gathered at Nguyen Hue walking street to watch fireworks. (Rất đông người tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem pháo hoa).

2. The wedding is always considered to be a great occasion in a person’s life. (Lễ cưới luôn được xem là một dịp quan trọng trong cuộc đời người).

Sự Khác Biệt?

 • Thứ nhất, về từ loại, great vừa là danh từtính từ và vừa là trạng từ. Đây là điểm khác biệt nổi bật giữa great với significant, considerable, substantial, dramatic, overwhelming.
 • Thứ hai, great được dùng để nhấn mạnh số lượng, kích thước hay mức độ nhiều hơn bình thường (cực kì). Không mang nghĩa nói về tầm quan trọng của sự việc để được chú ý tới. Với nét nghĩa này, great khác biệt với significant, considerable, substantial. Bên cạnh đó, great cũng không có nét nghĩa đồng nhất với dramatic (gia tăng đột ngột, gây ngạc nhiên) hay overwhelming (sức mạnh của vấn đề được nhắc đến).
 • Thứ ba, great còn được dùng để thay thế cho tính từ important, tuy nhiên nó chỉ được đứng trước danh từ. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa great với nhóm 3 từ có cùng nét nghĩa là significant, considerable, substantial.

A great crowd gathered at Nguyen Hue walking street to watch fireworks

 

Từ vựngNghĩaVí dụ

Dramatic
/drəˈmætɪk/

 

Một sự thay đổi hay sự kiện nào đó xảy ra đột ngột, đáng chú ý và thường gây bất ngờ.

Human beings have undergone dramatic changes in science and technology in recent years. (Con người đã trải qua những sự thay đổi rất lớn về khoa học cũng như công nghệ trong những năm gần đây). 

Sự Khác Biệt?

1. Thứ nhất, dramatic thường được dùng để nói đến sự thay đổi hay một sự việc nào đó xảy ra đột ngột, vượt trội, đáng chú ý và thường gây bất ngờ.  Với nét nghĩa này, dramatic khác biệt với significant, considerable, substantial, great, overwhelming

2. Thứ hai, so với considerablesignificant và substantial về mức độ thay đổi để thấy được sự đáng kể thì dramatic có mức độ thay đổi nhiều nhất: Dramatic > considerable > significant > substantial.

 
Từ vựngNghĩaVí dụ

Overwhelming

/ˌəʊvəˈwelmɪŋ/

Rất lớn, rất mạnh, mạnh đến mức không thể chống lại nó.

1. An overwhelming majority of employees in the department voted against his proposal. (Đại đa số nhân viên trong phòng ban phản đối lời đề xuất của anh ấy).

2. I had the overwhelming desire to tell him the truth. (Tôi có một khao khát mạnh mẽ để nói với anh ta toàn bộ sự thật)

Sự Khác Biệt?

 

1. Thứ nhất, khi nói về số lượng, overwhelming dùng dể nhấn mạnh số lượng rất nhiều, nó át hẳn phần còn lại.

2. Thứ hai, overwhelming sử dụng về những điều mà làm cho bạn cảm thấy một cảm xúc áp đảo và rất mạnh, rằng bạn không thể chống lại, suy nghĩ hoặc hành xử bình thường

VD: For the last three weeks, I have had an overwhelming feeling of sadness, which I just can’t overcome. (Trong 3 tuần vừa qua, tôi đã trải qua một cảm giác cực kì buồn mà tôi không thể vượt qua)

 

Significant(adj)

Số lượng, kích thước, mức độ đủ lớn và quan trọng để có thể gây ảnh hưởng đến cái khác hoặc đáng để chú ý tới.

Considerable(adj)

+ Số lượng, kích thước rất lớn, đáng chú ý.

+ Mang tính trang trọng hơn significant, substantial.

Substantial(adj)

+ Lớn về số lượng, giá trị, hình dạng, kích thước.

+ Ít trang trọng hơn considerable.

Great

+ Vừa là danh từ, tính từ và vừa là trạng từ.

+ Nhấn mạnh số lượng, kích thước hay mức độ nhiều hơn bình thường.

+ (Đứng trước danh từ) bằng nghĩa với important.

Dramatic

Sự thay đổi hay một sự việc nào đó xảy ra đột ngột, vượt trội, đáng chú ý và thường gây bất ngờ.

Overwhelming

+ Nhấn mạnh số lượng nhiều hơn rất nhiều, nó át hẳn phần còn lại.

+ Một cảm xúc áp đảo và rất mạnh, không thể chống lại, suy nghĩ hoặc hành xử bình thường.

Xem nhanh lịch học

Significant, Considerable, Substantial, Great, Dramatic, Overwhelming

Hy vọng với bài chia sẻ ngắn bên trên, các bạn đã biết cách phân biệt phân biệt significant, considerable, substantial, great, dramatic, overwhelming chính xác trong tiếng Anh.

Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ tiếp theo từ Anh ngữ Thiên Ân!

Link từ điển Oxford dùng cho việc tra cứu: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

(Nguồn: Anh ngữ Thiên Ân – Phân Biệt Significant, Considerable, Substantial, Great, Dramatic, Overwhelming – Vui lòng trích dẫn nguồn khi copy bài viết sang website khác) 

Bài Viết Khác

Thế Giới Phòng Chống HIV/AIDS 1/12 – Những Điều Cần Biết Về Ngày Này

Cấu trúc đề thi IELTS (Academic & General) Cấu trúc đề thi VSTEP (B1-B2-C1) Cấu…

Ngày Black Friday 24/11 – Những Điều Cần Biết Về Sự Kiện Này

Cấu trúc đề thi IELTS (Academic & General) Cấu trúc đề thi VSTEP (B1-B2-C1) Cấu…

Cấu Trúc Đề Thi B2 First (FCE B2-C1)

Đề Thi B2 First FCE Cambridge 2023 (B2-C1) Bạn đang tìm hiểu về đề thi…

Nhà Giáo Việt Nam 20/11 – Những Điều Cần Biết Về Ngày Này

Cấu trúc đề thi IELTS (Academic & General) Cấu trúc đề thi VSTEP (B1-B2-C1) Cấu…

Quốc Tế Nam Giới 19/11 – Những Điều Cần Biết Về Ngày Này

Cấu trúc đề thi IELTS (Academic & General) Cấu trúc đề thi VSTEP (B1-B2-C1) Cấu…

Thiếu Nhi Thế Giới 20/11 – Những Điều Cần Biết Về Ngày Này

Cấu trúc đề thi IELTS (Academic & General) Cấu trúc đề thi VSTEP (B1-B2-C1) Cấu…

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin theo mẫu dưới đây,
Anh Ngữ Thiên Ân sẽ liên lạc với bạn trong 1 – 2 ngày làm việc. Hoặc gọi ngay cho Trung tâm theo số điện thoại bên dưới.

Tất Cả Khoá Học

Cảm Nhận Của Học Viên