096 190 1134 - 096 325 5571 | Thứ Hai – Thứ Bảy

lịch khai giảng tại anh Ngữ thiên ân

LUYỆN THI VNU-EPT

Tặng Voucher & Ebook khi đăng ký các lớp tháng 6

 • 19h30 2-4-6 ngày 24.05.19 (Lớp 1 tháng) Hết chỗ
 • 18h 2-4-6 ngày 03.06.19 (Lớp 1 tháng) Hết chỗ
 • 18h 3-5-7 ngày 08.06.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 10.06.19 (Lớp 1 tháng) Hết chỗ
 • 14h 3-5-7 ngày 11.06.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 11.06.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7  ngày 13.06.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 17.06.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 19.06.19
 • 18h 2-4-6 ngày 19.06.19 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 3-5-7 ngày 20.06.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 20.06.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7  ngày 22.06.19 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 2-4-6 ngày 24.06.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7  ngày 25.06.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 28.06.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7  ngày 02.07.19
 • 18h 2-4-6 ngày 08.07.19
 • 09h30 3-5-7 ngày 11.07.19
 • 09h30 3-5-7 ngày 11.07.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 15.07.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7  ngày 16.07.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 18.07.19
 • 18h 3-5-7 ngày 18.07.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 19.07.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 24.07.19 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 2-4-6 ngày 26.07.19 (Lớp 1 tháng)

Tặng Voucher & Ebook khi đăng ký các lớp tháng 6

 • 19h15 2-4-6 ngày 03.06.19 (Lớp 1 tháng) Hết chỗ
 • 19h15 2-4-6 ngày 19.06.19 (Lớp 1 tháng) 
 • 19h15 2-4-6 ngày 21.06.19
 • 09h30 2-4-6 ngày 24.06.19
 • 19h15 3-5-7 ngày 25.06.19
 • 19h15 3-5-7 ngày 25.06.19 (Lớp 1 tháng) 
 • 15h30 3-5-7 ngày 27.06.19 (Lớp 1 tháng) 
 • 17h30 2-4-6 ngày 03.07.19
 • 19h15 2-4-6 ngày 05.07.19 (Lớp 1 tháng) 
 • 17h30 2-4-6 ngày 12.07.19 (Lớp 1 tháng) 
 • 19h15 2-4-6 ngày 12.07.19
 • 09h30 2-4-6 ngày 15.07.19 (Lớp 1 tháng) 
 • 09h30 3-5-7 ngày 16.07.09
 • 09h30 3-5-7 ngày 16.07.19 (Lớp 1 tháng)  
 • 17h30 3-5-7 ngày 18.07.19
 • 17h30 3-5-7 ngày 23.07.19 (Lớp 1 tháng) 
 • 19h15 3-5-7 ngày 23.07.19

Giảm 30% học phí các lớp tháng 6

 • 17h30 2-4-6 ngày 12.06.19 (Lớp 1 tháng) 
 • 09h30 3-5-7 ngày 20.06.19 
 • 09h30 3-5-7 ngày 20.06.19 (Lớp 1 tháng) 
 • 19h30 3-5-7 ngày 20.06.19 
 • 19h30 3-5-7 ngày 22.06.19 (Lớp 1 tháng) 
 • 09h30 2-4-6 ngày 24.06.19 (Lớp 1 tháng) 
 • 09h30 2-4-6 ngày 26.06.19 
 • 19h30 2-4-6 ngày 01.07.19
 • 09h30 2-4-6 ngày 10.07.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 12.07.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 2-4-6 ngày 15.06.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 3-5-7 ngày 18.07.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 3-5-7 ngày 20.07.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 22.07.19 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 3-5-7 ngày 25.07.19 (Lớp 1 tháng)

LUYỆN THI IELTS 4 CẤP ĐỘ

Lớp Pre IELTS

 • 19h30 3-5-7 ngày 18.06.19
 • 09h30 2-4-6 ngày 03.07.19

Lớp Pre IELTS

 • 19h30 3-5-7 ngày 18.06.19
 • 19h15 2-4-6 ngày 19.06.19

TOEIC SPEAKING & WRITING

Tặng Voucher & Ebook khi đăng ký các lớp tháng 6

 • 19h30 3-5-7 ngày 06.06.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 25.06.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 16.07.19
 • 18h 3-5-7 ngày 03.08.19

Tặng Voucher & Ebook khi đăng ký các lớp tháng 6

 • 19h30 3-5-7 ngày 27.06.19
 • 17h30 3-5-7 ngày 25.07.19

Tặng Voucher & Ebook khi đăng ký các lớp tháng 6

 • 09h30 3-5-7 ngày 13.06.19
 • 14h 3-5-7 ngày 24.06.19

TOEIC LISTENING & READING FORMAT MỚI

Tặng Voucher & Ebook khi đăng ký các lớp tháng 6

 • 18h 3-5-7 ngày 15.06.19
 • 18h 3-5-7 ngày 18.06.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 16.07.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 23.07.19

Tặng Voucher & Ebook khi đăng ký các lớp tháng 6

 • 17h30 3-5-7 ngày 25.06.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 03.07.19

Tặng Voucher & Ebook khi đăng ký các lớp tháng 6

 • 17h30 3-5-7 ngày 11.06.19
 • 17h30 3-5-7 ngày 18.06.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 24.06.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 28.06.19

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

 • Đang cập nhật
 • 19h30 2-4-6 ngày 19.04.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 20.04.19
 • Đang cập nhật

Các khóa học

Close Menu
096 190 1134
096 550 2501
Đăng Ký Học
close slider

Khóa Học Bạn Muốn Đăng Ký Nhưng Không Có Lịch Khai Giảng Phù Hợp