096 190 1134 - 096 325 5571 | Thứ Hai – Thứ Bảy

lịch khai giảng tại anh Ngữ thiên ân

LUYỆN THI VNU-EPT

 • 09h30 2-4-6 ngày 18.11.19 (Lớp 1 tháng) (Hết Chỗ)
 • 18h 3-5-7 ngày 19.11.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 22.11.19 (Lớp 1 tháng) (Hết Chỗ)
 • 18h 2-4-6 ngày 02.12.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 03.12.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 06.12.19 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 2-4-6 ngày 11.12.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 12.12.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 05.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 05.02.20
 • 18h 3-5-7 ngày 06.02.20
 • 09h30 2-4-6 ngày 07.02.20
 • 15h30 2-4-6 ngày 07.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 07.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 08.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 12.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 3-5-7 ngày 13.02.20
 • 09h30 2-4-6 ngày 14.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 14.02.20
 • 18h 2-4-6 ngày 14.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7 ngày 15.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 17.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 2-4-6 ngày 22.11.19 (Lớp 1 tháng) (Hết Chỗ)
 • 17h30 2-4-6 ngày 29.11.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 03.12.19
 • 18h 3-5-7 ngày 10.12.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 10.02.20
 • 17h45 3-5-7 ngày 11.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 11.02.20
 • 09h30 2-4-6 ngày 12.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 12.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7 ngày 13.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 3-5-7 ngày 18.02.20
 • 17h45 2-4-6 ngày 21.02.20 (Lớp 1 tháng)

LUYỆN THI IELTS 4 CẤP ĐỘ

Lớp Pre IELTS (Band 4.0)

 • 18h 3-5-7 ngày 22.10.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 04.11.19

Lớp IELTS 2 (Band 5.5 – 7.0)

 • 19h30 3-5-7 ngày 16.11.19

Lớp Pre IELTS (Band 4.0)

 • 19h30 2-4-6 ngày 06.11.19

Lớp IELTS 1 (Band 4.0 – 5.5)

 • 19h 2-4-6 ngày 11.11.19 (Hết Chỗ)

TOEIC SPEAKING & WRITING

 • 19h30 3-5-7 ngày 19.11.19 (Hết Chỗ)
 • 19h30 2-4-6 ngày 04.12.19
 • 18h 3-5-7 ngày 11.02.20
 • 19h30 3-5-7 12.11.19 (Hết Chỗ)
 • 17h45 2-4-6 ngày 03.02.20
 • 17h45 3-5-7 ngày 08.02.20

TOEIC LISTENING & READING FORMAT MỚI

 • 18h 2-4-6 ngày 10.02.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 13.02.20
 • 17h30 2-4-6 ngày 06.11.19 (Hết Chỗ)
 • 19h30 3-5-7 ngày 19.11.19
 • 17h45 2-4-6 ngày 10.02.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 20.02.20

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật

TIẾNG ANH CĂN BẢN

 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật

Các khóa học

Close Menu
096 190 1134
096 550 2501
Đăng Ký Học
close slider

Khóa Học Bạn Muốn Đăng Ký Nhưng Không Có Lịch Khai Giảng Phù Hợp