lịch khai giảng tại anh Ngữ thiên ân

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP VNU-EPT

 • 19h30 3-5-7 ngày 06.01.22 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 12.01.22 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 07.02.22 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 15.02.22 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 16.02.22
 • 18h 246 23.02.22 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 02.03.22 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 02.03.22
 • 19h30 2-4-6 ngày 07.03.22 (Lớp 1 tháng)

Ghi chú : Lớp KHÔNG ghi chú (Lớp 1 tháng) là Lớp 3 tháng.

Quyền lợi khi học Online :
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
 • 19h30 2-4-6 ngày 21.02.22 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 21.02.22
 • 18h 2-4-6 ngày 28.02.22 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 23.02.22 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 26.02.22

Ghi chú : Lớp KHÔNG ghi chú (Lớp 1 tháng) là Lớp 3 tháng.

 • 19h30 2-4-6 ngày 21.02.22 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 21.02.22
 • 18h 2-4-6 ngày 28.02.22 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 23.02.22 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 26.02.22

Ghi chú : Lớp KHÔNG ghi chú (Lớp 1 tháng) là Lớp 3 tháng.

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP IELTS

Pre IELTS:

 • 18h 3-5-7 ngày 08.01.22

Lớp IELTS 1:

 • 19h30 3-5-7 ngày 21.12.21
 • 18h 3-5-7 ngày 11.01.22

Lớp IELTS 2:

 • 19h30 2-4-6 ngày 03.11.21
Quyền lợi khi học Online :
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
 

Pre IELTS:

 • 19h30 2-4-6 ngày 23.02.22

Pre IELTS:

 • 19h30 2-4-6 ngày 23.02.22
Be With You - Reach Your Target!

LỊCH KHAI GIẢNG TOEIC
SPEAKING & WRITING

 • 18h 2-4-6 ngày 22.12.21
 • 19h30 3-5-7 22.02.22
Quyền lợi khi học Online :
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật

LỊCH KHAI GIẢNG TOEIC
LISTENING & READING FORMAT MỚI

 • 19h30 2-4-6 ngày 08.12.21 (Lớp giải đề)
 • 18h 3-5-7 ngày 01.03. 22
 • 18h 2-4-6 ngày 07.03.22
Quyền lợi khi học Online :
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
 • 18h 3-5-7 ngày 22.02.22
 • 19h30 3-5-7 ngày 26.02.22
 • 18h 3-5-7 ngày 22.02.22
 • 19h30 3-5-7 ngày 26.02.22
Be With You - Reach Your Target!

TIẾNG ANH THIẾU NHI & CẤP 2 THCS

Lớp 7 :

 • 16h – 17h30 thứ 2, 6 khai giảng 16.08.21

Lớp 8 :

 • 16h – 17h30 thứ 3, 5 khai giảng 12.08.21

Lớp 9 :

 • 16h – 17h30 thứ 4, 7 khai giảng 21.07.21
Thông tin :
 • Hình thức học : qua ứng dụng Google Meet
 • Sĩ số tối đa 05 em / lớp
 • Học phí : 1.500.000 đồng / 4 tháng (32 buổi)

Thứ 3 – 5 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 4 – 6 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần :

 • 09h30 – 11h30
 • 14h00 – 16h00
 • 16h30 – 18h30

Thứ 3 – 5 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 4 – 6 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần :

 • 09h30 – 11h30
 • 14h00 – 16h00
 • 16h30 – 18h30

TIẾNG ANH CĂN BẢN & TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Tiếng Anh Căn bản

 • 18h 2-4-6 ngày 07.12.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 05.03.21

Tiếng Anh Giao Tiếp (Level Beginner)

 • 19h30 3-5-7 ngày 03.09.20
 • 18h 2-4-6 ngày 09.09.20
 • 18h 3-5-7 ngày 17.09.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 23.09.20

Quyền lợi khi học Online :

 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật
Be With You - Reach Your Target!

Đăng Ký :

0
Cơ Sở (Thủ Đức & Bình Thạnh)
0
Học Viên Đào Tạo
0 %
Học Viên Hài Lòng
0 %
Học Viên Đạt Mục Tiêu

Các khóa học