lịch khai giảng tại anh Ngữ thiên ân

LUYỆN THI VNU-EPT

 • 19h30 2-4-6 ngày 01.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 01.07.20
 • 18h 2-4-6 ngày 10.07.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 10.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 11.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 13.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 14.07.20
 • 09h30 2-4-6 ngày 17.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 22.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 25.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 27.07.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 05.08.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 13.08.20 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 2-4-6 ngày 22.06.20 (Lớp 1 tháng) (Hết chỗ)
 • 17h45 3-5-7 ngày 30.06.20 (Lớp 1 tháng) (Hết chỗ)
 • 19h30 2-4-6 ngày 01.07.20
 • 17h45 3-5-7 ngày 07.07.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 10.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 2-4-6 ngày 13.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 2-4-6 ngày 15.07.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 16.07.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 16.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 2-4-6 ngày 17.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 21.07.20
 • 17h45 2-4-6 ngày 24.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 2-4-6 ngày 24.07.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 12.08.20 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 2-4-6 ngày 14.08.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 18.08.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 13.06.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 02.07.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 03.07.20
 • 18h 2-4-6 ngày 10.07.20
Quyền lợi khi học Online :
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.

LUYỆN THI IELTS 4 CẤP ĐỘ

 • Pre IELTS | Band 4.0 | 19h30 3-5-7 ngày 19.05.20
 • IELTS 1 | Band 4.0 – 5.5 | 18h 3-5-7 ngày 02.06.20
 
 • IELTS 1 (Band 4.0 – 5.5) | 19h30 3-5-7 ngày 02.06.20
 • IELTS 2 (Band 5.5 – 7.0) | 19h30 2-4-6 ngày 15.06.20
 • Pre IELTS | Band 4.0 | 19h30 3-5-7 ngày 19.05.20
 • IELTS 1 (Band 4.0 – 5.5) | 19h30 3-5-7 ngày 02.06.20
 • IELTS 2 (Band 5.5 – 7.0) | 19h30 2-4-6 ngày 15.06.20
Quyền lợi khi học Online :
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
 

TOEIC SPEAKING & WRITING

 • 19h30 3-5-7 ngày 04.06
 • 19h30 3-5-7 ngày 16.06.20
 • 18h 3-5-7 ngày 14.07.20
 • 18h 3-5-7 ngày 11.08.20
 • 17h45 2-4-6 ngày 03.06.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 22.06.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 23.07.20
 • 18h 3-5-7 19.05.20
Quyền lợi khi học Online :
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.

TOEIC LISTENING & READING FORMAT MỚI

 • 19h30 3-5-7 ngày 28.05.20
 • 18h 3-5-7 ngày 18.06.20
 • 18h 2-4-6 ngày 20.07.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 25.07.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 11.06.20
 • 19h 3-5-7 ngày 23.06.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 25.07.20
 • Đang cập nhật
Quyền lợi khi học Online :
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.

TIẾNG ANH THIẾU NHI & CẤP 2 THCS

Thứ 3 – 5 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 4 – 6 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần :

 • 09h30 – 11h30
 • 14h00 – 16h00
 • 16h30 – 18h30

Thứ 3 – 5 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 4 – 6 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần :

 • 09h30 – 11h30
 • 14h00 – 16h00
 • 16h30 – 18h30

TIẾNG ANH CĂN BẢN & TIẾNG ANH GIAO TIẾP

 • Đang cập nhật

Lớp Tiếng Anh Giao Tiếp

 • 19h30 2-4-6 ngày 09.03.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 26.03.20

Đăng Ký :

Các khóa học