096 190 1134 - 096 325 5571 | Thứ Hai – Thứ Bảy

lịch khai giảng tại anh Ngữ thiên ân

LUYỆN THI VNU-EPT

 • 09h30 2-4-6 ngày 21.10.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 21.10.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 21.10.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 22.10.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 23.10.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 25.10.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 28.10.19
 • 18h 3-5-7 ngày 29.10.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 01.11.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 09.11.19
 • 18h 2-4-6 ngày 11.11.19
 • 09h30 3-5-7 ngày 12.11.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 13.11.19 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 2-4-6 ngày 22.11.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 25.11.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 18.09.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 11.10.19 (Lớp 1 tháng) (Hết Chỗ)
 • 19h30 2-4-6 ngày 23.10.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 08.10.19 (lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 10.10.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 14.10.19
 • 15h30 3-5-7 ngày 15.10.19 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 3-5-7 ngày 22.10.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 25.10.19
 • 18h 3-5-7 ngày 29.10.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 3-5-7 ngày 05.11.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 08.11.19 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 3-5-7 ngày 19.11.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 21.11.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 22.11.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 29.11.19

LUYỆN THI IELTS 4 CẤP ĐỘ

Lớp Pre IELTS (Band 4.0)

 • 18h 3-5-7 ngày 22.10.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 04.11.19

Lớp IELTS 2 (Band 5.5 – 7.0)

 • 19h30 3-5-7 ngày 16.11.19

Lớp Pre IELTS (Band 4.0)

 • 19h30 2-4-6 ngày 11.09.19
 • 19h15 3-5-7 ngày 25.09.19

Lớp Pre IELTS (Band 4.0)

 • 19h30 2-4-6 ngày 06.11.19

Lớp IELTS 1 (Band 4.0 – 5.5)

 • 18h 2-4-6 ngày 25.10.19

TOEIC SPEAKING & WRITING

 • 19h30 3-5-7 ngày 10.08.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 03.10.19
 • Đang cập nhật
 • 19h30 3-5-7 12.11.19

TOEIC LISTENING & READING FORMAT MỚI

 • 19h30 2-4-6 ngày 12.08.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 14.10.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 04.11.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 18.09.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 22.07.19
 • 17h30 3-5-7 ngày 08.10.19 (Hết Chỗ)
 • 17h30 3-5-7 ngày 05.11.19

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

 • 19h30 2-4-6 ngày 11.10.19 (Beginner & Pre-Intermediate)
 • 19h30 3-5-7 ngày 15.10.19 (Beginner & Pre-Intermediate)
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật

TIẾNG ANH CĂN BẢN

 • 18h 2-4-6 ngày 07.10.19
 • 18h 3-5-7 ngày 17.10.19
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật

Các khóa học

Close Menu
096 190 1134
096 550 2501
Đăng Ký Học
close slider

Khóa Học Bạn Muốn Đăng Ký Nhưng Không Có Lịch Khai Giảng Phù Hợp