096 190 1134 - 096 325 5571 | Thứ Hai – Thứ Bảy

lịch khai giảng tại anh Ngữ thiên ân

LUYỆN THI VNU-EPT

 • 15h30 3-5-7 ngày 09.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 3-5-7 ngày 11.04.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 11.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 16.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 17.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 2-4-6 ngày 17.04.19
 • 09h30 3-5-7 ngày 18.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 22.04.19
 • 17h45 2-4-6 ngày 24.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 25.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 26.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 02.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 03.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 06.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 3-5-7 ngày 07.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 2-4-6 ngày 08.05.19
 • 09h30 2-4-6 ngày 13.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 18.05.19
 • 17h45 2-4-6 ngày 31.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 3-5-7 ngày 16.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 17.04.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 06.05.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 06.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 07.05.19
 • 09h30 2-4-6 ngày 08.05.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 08.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 2-4-6 ngày 10.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 10.05.19
 • 15h30 2-4-6 ngày 13.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 13.05.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 13.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 2-4-6 ngày 17.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 2-4-6 ngày 17.05.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 20.05.19
 • 09h30 3-5-7 ngày 21.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 22.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 3-5-7 ngày 23.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 23.05.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 31.05.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 05.04.19 (Lớp 1 tháng) HẾT CHỖ
 • 17h30 2-4-6 ngày 12.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 2-4-6 ngày 15.04.19
 • 17h30 3-5-7 ngày 16.04.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 25.04.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 02.05.19 (Lớp 1 tháng)

TOEIC SPEAKING & WRITING

 • 19h30 3-5-7 ngày 09.04.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 16.04.19
 • 09h30 3-5-7 ngày 21.05.19
 • 17h30 3-5-7 ngày 25.04.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 10.05.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 16.05.19
 • Đang cập nhật

TOEIC LISTENING & READING

 • 19h 2-4-6 ngày 08.04.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 23.05.19
 • 17h30 3-5-7 ngày 07.05.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 15.05.19
 • 17h30 3-5-7 ngày 16.05.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 21.05.19
 • 19h 3-5-7 ngày 16.04.19
 • 17h30 3-5-7 ngày 30.05.19

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

 • Đang cập nhật
 • 19h30 2-4-6 ngày 19.04.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 20.04.19
 • Đang cập nhật

Các khóa học

Close Menu
096 190 1134
096 550 2501
Đăng Ký Học
close slider

Khóa Học Bạn Muốn Đăng Ký Nhưng Không Có Lịch Khai Giảng Phù Hợp