lịch khai giảng tại anh Ngữ thiên ân

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP VNU-EPT

 • 19h30 2-4-6 ngày 04.08.21
 • 18h 3-5-7 ngày 05.08.21 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 09.08.21 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 17.08.21 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 20.08.21
 • 18h 2-4-6 ngày 25.08.21 (Lớp 1 tháng)

Ghi chú : Lớp KHÔNG ghi chú (Lớp 1 tháng) là Lớp 3 tháng.

Quyền lợi khi học Online :
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
 • 19h30 2-4-6 ngày 16.06.21 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 21.06.21
 • 18h 2-4-6 ngày 23.06.21 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 29.06.21 (Lớp 1 tháng)

Ghi chú : Lớp KHÔNG ghi chú (Lớp 1 tháng) là Lớp 3 tháng.

 • 19h30 2-4-6 ngày 14.06.21 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 17.06.21
 • 19h30 2-4-6 ngày 21.06.21 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 23.06.21
 • 19h30 3-5-7 ngày 24.06.21 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 30.06.21 (Lớp 1 tháng)

Ghi chú : Lớp KHÔNG ghi chú (Lớp 1 tháng) là Lớp 3 tháng.

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP IELTS

Lớp Pre IELTS:

 • 18h 2-4-6 ngày 04.06.21

Lớp IELTS 1:

 • 18h 2-4-6 ngày 02.08.21
Quyền lợi khi học Online :
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
 

Lớp Cấp Tốc :

 • Đang cập nhật

Lớp Thường :
Pre IELTS (Band <= 4.0)

 • 17h45 2-4-6 ngày 10.03.21 (Hết chỗ)
 • 17h45 3-5-7 ngày 20.04.21

IELTS 1 (Band 4.0 – 5.5)

 • 17h45 2-4-6 ngày 17.05.21

Lớp Cấp Tốc :

 • Đang cập nhật

Lớp Thường :

 • Pre IELTS | Band 4.0 | 15h30 3-5-7 ngày 11.03.21
 
Be With You - Reach Your Target!

LỊCH KHAI GIẢNG TOEIC
SPEAKING & WRITING

 • 19h30 2-4-6 ngày 06.08.21
 • 18h 3-5-7 ngày 17.08.21
Quyền lợi khi học Online :
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
 • 18h 3-5-7 ngày 04.03.21
 • 19h30 3-5-7 ngày 13.03.21
 • 18h 3-5-7 ngày 15.04.21
 • 18h 3-5-7 ngày 27.05.21
 • 19h20 2-4-6 ngày 05.05.21

LỊCH KHAI GIẢNG TOEIC
LISTENING & READING FORMAT MỚI

 • 19h30 3-5-7 ngày 07.08.21
 • 18h 3-5-7 ngày 17.08.21
Quyền lợi khi học Online :
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
 • 18h 3-5-7 ngày 11.04.21
 • 19h30 3-5-7 ngày 15.05.21
 • 19h30 3-5-7 ngày 18.03.21 (Hết chỗ)
 • 19h30 2-4-6 ngày 05.04.21
 • 17h45 2-4-6 ngày 19.04.21
 • 19h30 3-5-7 ngày 04.05.21 (Lớp giải đề)
 • 17h45 2-4-6 ngày 17.05.21 (Lớp giải đề)
 • 19h30 3-5-7 ngày 20.05.21 (Lớp ngữ pháp)
 • 19h30 3-5-7 ngày 12.06.21 (Lớp ngữ pháp)
Be With You - Reach Your Target!

TIẾNG ANH THIẾU NHI & CẤP 2 THCS

Thứ 3 – 5 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 4 – 6 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần :

 • 09h30 – 11h30
 • 14h00 – 16h00
 • 16h30 – 18h30

Thứ 3 – 5 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 4 – 6 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần :

 • 09h30 – 11h30
 • 14h00 – 16h00
 • 16h30 – 18h30

TIẾNG ANH CĂN BẢN & TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Tiếng Anh Căn bản

 • 17h45 3-5-7 ngày 24.09.20 (Hết chỗ)
 • 19h30 3-5-7 ngày 10.11.20
 • 17h45 3-5-7 ngày 09.03.21

Tiếng Anh Giao Tiếp (Level Beginner)

 • Đang cập nhật

Tiếng Anh Căn bản

 • 18h 2-4-6 ngày 07.12.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 05.03.21

Tiếng Anh Giao Tiếp (Level Beginner)

 • 19h30 3-5-7 ngày 03.09.20
 • 18h 2-4-6 ngày 09.09.20
 • 18h 3-5-7 ngày 17.09.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 23.09.20

Quyền lợi khi học Online :

 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.

Tiếng Anh Căn bản

 • Đang cập nhật

Tiếng Anh Giao Tiếp (Level Beginner)

 • Đang cập nhật
Be With You - Reach Your Target!

Đăng Ký :

0
Cơ Sở (Thủ Đức & Bình Thạnh)
0
Học Viên Đào Tạo
0 %
Học Viên Hài Lòng
0 %
Học Viên Đạt Mục Tiêu

Các khóa học