096 190 1134 - 096 325 5571 | Thứ Hai – Thứ Bảy

lịch khai giảng tại anh Ngữ thiên ân

Luyện thi VNU-EPT tháng 02.2019Luyện thi VNU-EPT tháng 03.2019
Cơ sở Thủ ĐứcCơ sở Thủ Đức
09h30 3-5-7 ngày 19.02.1915h30 3-5-7 ngày 05.03.19 (Lớp 1 tháng)
19h30 2-4-6 ngày 20.02.19 (Lớp 1 tháng)09h30 2-4-6 ngày 13.03.19
17h30 2-4-6 ngày 25.02.19 (Lớp 1 tháng)09h30 2-4-6 ngày 13.03.19 (Lớp 1 tháng)
09h30 3-5-7 ngày 26.02.19 (Lớp 1 tháng)19h30 2-4-6 ngày 27.03.19 (Lớp 1 tháng)
19h30 3-5-7 ngày 26.02.19 
08h 2-4-6 ngày 27.02.19 
14h 2-4-6 ngày 27.02.19 
Cơ sở Làng Đại học - KTX Khu ACơ sở Làng Đại học - KTX Khu A
19h30 2-4-6 ngày 18.02.19 (Lớp 1 tháng)19h30 2-4-6 ngày 01.03.19 (Lớp 1 tháng)
15h30 2-4-6 ngày 20.02.19 (Lớp 1 tháng)19h30 2-4-6 ngày 01.03.19
08h 2-4-6 ngày 25.02.19 (Lớp 1 tháng)09h30 3-5-7 ngày 02.03.19 (Lớp 1 tháng)
19h30 3-5-7 ngày 26.02.19 (Lớp 1 tháng)17h30 3-5-7 ngày 02.03.19 (Lớp 1 tháng)
09h30 2-4-6 ngày 27.02.1909h30 2-4-6 ngày 04.03.19 (Lớp 1 tháng)
17h30 2-4-6 ngày 27.02.19 (Lớp 1 tháng)15h30 3-5-7 ngày 05.03.19
15h30 3-5-7 ngày 28.02.19 (Lớp 1 tháng)14h 2-4-6 ngày 06.03.19 (Lớp 1 tháng)
 09h30 3-5-7 ngày 07.03.19
 15h30 2-4-6 ngày 08.03.19
 15h30 3-5-7 ngày 09.03.19
 17h30 2-4-6 ngày 11.03.19
 17h30 2-4-6 ngày 11.03.19 (Lớp 1 tháng)
 17h30 3-5-7 ngày 12.03.19
 19h30 2-4-6 ngày 13.03.19
 19h30 3-5-7 ngày 14.03.19
 19h30 3-5-7 ngày 14.03.19 (Lớp 1 tháng)
 09h30 2-4-6 ngày 15.03.19
 19h30 2-4-6 ngày 20.03.19 (Lớp 1 tháng)
 08h 2-4-6 ngày 22.03.19
 08h 3-5-7 ngày 26.03.19
 15h30 2-4-6 ngày 29.03.19 (Lớp 1 tháng)
Cơ sở Bình ThạnhCơ sở Bình Thạnh
15h 2-4-6 ngày 18.02.19 (Lớp 1 tháng)14h 3-5-7 ngày 05.03.19
19h30 2-4-6 ngày 18.02.19 (Lớp 1 tháng) (HẾT CHỖ)14h 2-4-6 ngày 06.03.19
15h30 3-5-7 ngày 19.02.19 (Lớp 1 tháng)14h 2-4-6 ngày 08.03.19 (Lớp 1 tháng)
18h 3-5-7 ngày 19.02.1919h30 2-4-6 ngày 25.03.19 (Lớp 1 tháng)
18h 2-4-6 ngày 20.02.19 
19h30 2-4-6 ngày 20.02.19 (Lớp 1 tháng) (HẾT CHỖ) 
09h30 2-4-6 ngày 25.02.19 
18h 2-4-6 ngày 25.02.19 (Lớp 1 tháng) 
09h30 3-5-7 ngày 26.02.19 (Lớp 1 tháng) 
15h30 3-5-7 ngày 28.02.19 
18h 3-5-7 ngày 28.02.19 (Lớp 1 tháng) 
Luyện thi Toeic tháng 02.2019Luyện thi Toeic tháng 03.2019
Cơ sở Thủ ĐứcCơ sở Thủ Đức
19h30 2-4-6 ngày 22.02.1909h30 2-4-6 ngày 04.03.19
15h30 2-4-6 ngày 27.02.1917h30 3-5-7 ngày 07.03.19
 08h 3-5-7 ngày 09.03.19
 14h 3-5-7 ngày 12.03.19
Cơ sở Làng Đại học - KTX Khu ACơ sở Làng Đại học - KTX Khu A
09h30 2-4-6 ngày 25.02.1917h30 2-4-6 ngày 01.03.19
19h30 3-5-7 ngày 26.02.1909h30 2-4-6 ngày 04.03.19
15h30 2-4-6 ngày 27.02.1919h30 2-4-6 ngày 06.03.19
 17h30 3-5-7 ngày 07.03.19
 15h30 3-5-7 ngày 14.03.19
 15h30 2-4-6 ngày 15.03.19
 09h30 3-5-7 ngày 21.03.19
Cơ sở Bình ThạnhCơ sở Bình Thạnh
15h30 2-4-6 ngày 20.02.1908h 2-4-6 ngày 08.03.19
19h30 3-5-7 ngày 21.02.1915h30 3-5-7 ngày 12.03.19
19h30 3-5-7 ngày 23.02.19 
Luyện thi Toeic Speaking & Writing tháng 02.2019Luyện thi Toeic Speaking & Writing tháng 03.2019
Cơ sở Thủ ĐứcCơ sở Thủ Đức
15h30 2-4-6 ngày 27.02.19Đang cập nhật
15h30 3-5-7 ngày 28.02.19 
Cơ sở Làng Đại học - KTX Khu ACơ sở Làng Đại học - KTX Khu A
09h30 3-5-7 ngày 26.02.1917h30 2-4-6 ngày 18.03.19
19h30 3-5-7 ngày 26.02.1917h30 3-5-7 ngày 21.03.19
Cơ sở Bình ThạnhCơ sở Bình Thạnh
19h30 3-5-7 ngày 19.02.19Đang cập nhật
15h30 2-4-6 ngày 25.02.19 
Tiếng Anh Giao tiếp tháng 02.2019Tiếng Anh Giao tiếp tháng 03.2019
Cơ sở Thủ ĐứcCơ sở Thủ Đức
18h 2-4-6 ngày 27.02.1919h30 3-5-7 ngày 05.03.19
Cơ sở Làng Đại họcCơ sở Làng Đại học
17h30 2-4-6 ngày 27.02.1919h30 2-4-6 ngày 11.03.19
19h30 3-5-7 ngày 28.02.1919h30 3-5-7 ngày 12.03.19
Cơ sở Bình ThạnhCơ sở Bình Thạnh
19h30 3-5-7 ngày 28.02.1914h 2-4-6 ngày 05.03.19

Các khóa học

Close Menu
096 190 1134
096 190 1134
Đăng Ký Học
close slider

Khóa Học Bạn Muốn Đăng Ký Nhưng Không Có Lịch Khai Giảng Phù Hợp