096 190 1134 - 096 325 5571 | Thứ Hai – Thứ Bảy

lịch khai giảng tại anh Ngữ thiên ân

LUYỆN THI VNU-EPT

 • 18h 2-4-6 ngày 05.02.20 (Lớp 1 tháng) Hết chỗ
 • 19h30 2-4-6 ngày 17.02.20 (Lớp 1 tháng) Hết chỗ
 • 18h 2-4-6 ngày 19.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 21.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 22.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 03.03.20
 • 15h30 2-4-6 ngày 04.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày  04.03.20
 • 15h30 3-5-7 ngày 05.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 09.03.20
 • 18h 2-4-6 ngày 11.03.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 09.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 12.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 14.03.20
 • 18h 2-4-6 ngày 16.03.20
 • 09h30 2-4-6 ngày 18.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 20.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 23.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 26.03.20 (Lớp 1 tháng)
   
 • 17h45 3-5-7 ngày 06.02.20 (Lớp 1 tháng) Hết chỗ
 • 19h30 2-4-6 ngày 12.02.20 (Lớp 1 tháng) Hết chỗ
 • 19h30 2-4-6 ngày 17.02.20
 • 15h30 3-5-7 ngày 20.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 20.02.20
 • 17h45 2-4-6 ngày 21.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 22.02.20 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 2-4-6 ngày 02.03.20
 • 09h30 3-5-7 ngày 03.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7 ngày 05.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 3-5-7 ngày 05.03.20
 • 17h45 3-5-7 ngày 10.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 11.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 12.03.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 16.03.20
 • 17h45 2-4-6 ngày 18.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 19.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 2-4-6 ngày 23.03.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 27.03.20 (Lớp 1 tháng)

LUYỆN THI IELTS 4 CẤP ĐỘ

Lớp Pre IELTS (Band 4.0)

 • 19h30 3-5-7 20.02.20
 

Lớp IELTS 1 (Band 4.0 – 5.5)

 • 19h30 3-5-7 ngày 03.03.20

TOEIC SPEAKING & WRITING

 • 18h 3-5-7 ngày 11.02.20
 • 15h30 2-4-6 ngày 16.03.20
 • 18h 3-5-7 ngày 21.03.20
 • 17h45 2-4-6 ngày 06.03.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 23.03.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 31.03.20

TOEIC LISTENING & READING FORMAT MỚI

 • 18h 2-4-6 ngày 10.02.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 11.03.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 13.02.20
 • 18h 2-4-6 ngày 06.04.20
 • 17h45 2-4-6 ngày 04.03.20
 • 09h30 3-5-7 ngày 10.03.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 12.03.20
 • 15h30 3-5-7 ngày 19.03.20

TIẾNG ANH THIẾU NHI & CẤP 2 THCS

Thứ 3 – 5 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 4 – 6 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần :

 • 09h30 – 11h30
 • 14h00 – 16h00
 • 16h30 – 18h30

Thứ 3 – 5 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 4 – 6 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần :

 • 09h30 – 11h30
 • 14h00 – 16h00
 • 16h30 – 18h30

TIẾNG ANH CĂN BẢN & TIẾNG ANH GIAO TIẾP

 • Đang cập nhật

Lớp Tiếng Anh Giao Tiếp

 • 19h30 2-4-6 ngày 09.03.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 26.03.20

Đăng Ký :

Các khóa học

Close Menu
096 190 1134
096 550 2501
Đăng Ký Học
close slider

Khóa Học Bạn Muốn Đăng Ký Nhưng Không Có Lịch Khai Giảng Phù Hợp

Ưu Đãi Hấp Dẫn!

Secured By miniOrange