lịch khai giảng tại anh Ngữ thiên ân

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP VNU-EPT

 • 18h 2-4-6 ngày 16.11.20 (Lớp 1 tháng) (Hết chỗ)
 • 19h30 2-4-6 ngày 16.11.20 
 • 18h 3-5-7 ngày 24.11.20 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 2-4-6 ngày 30.11.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 04.12.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 21.12.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 31.12.20
 • 18h 2-4-6 ngày 06.01.21 (Lớp 1 tháng)

Ghi chú : Lớp KHÔNG ghi chú (Lớp 1 tháng) là Lớp 3 tháng.

 • 19h30 2-4-6 ngày 16.11.20
 • 17h45 2-4-6 ngày 18.11.20 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 2-4-6 ngày 07.12.20
 • 17h45 2-4-6 ngày 14.12.20 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 18.12.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 23.12.20 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 3-5-7 ngày 26.12.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 26.12.20 (Lớp 1 tháng)

Ghi chú : Lớp KHÔNG ghi chú (Lớp 1 tháng) là Lớp 3 tháng.

 • 19h30 3-5-7 ngày 19.11.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 03.12.20 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 09.12.20 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 2-4-6 ngày 02.12.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 11.12.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 26.12.20 (Lớp 1 tháng)

Ghi chú : Lớp KHÔNG ghi chú (Lớp 1 tháng) là Lớp 3 tháng.

Quyền lợi khi học Online :
 • Giảm 10% học phí so với các lớp Offline
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP IELTS

Lớp Cấp Tốc :

 • 19h30 3-5-7 03.09.20
 • 18h 2-4-6 ngày 09.09.20
 • 18h 3-5-7 ngày 17.09.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 23.09.20

Lớp Thường :

 • Pre IELTS | Band 4.0 | 15h30 3-5-7 ngày 02.11.20
 

Lớp Cấp Tốc :

 • 15h30 2-4-6 ngày 02.11.20

Lớp Thường :
Pre IELTS 1 (Band <= 4.0)

 • 19h30 2-4-6 ngày 02.11.20

IELTS 1 (Band 4.0 – 5.5)

 • 15h30 2-4-6 ngày 28.10.20

Lớp Cấp Tốc:

 • 19h30 3-5-7 ngày 03.09.20
 • 18h 3-5-7 ngày 17.09.20
Quyền lợi khi học Online :
 • Giảm 10% học phí so với các lớp Offline
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
 
Be With You - Reach Your Target!

LỊCH KHAI GIẢNG TOEIC
SPEAKING & WRITING

 • 18h 3-5-7 ngày 21.11.20
 • 18h 3-5-7 ngày 31.12.20
 • Đang cập nhật
 • 19h30 3-5-7 ngày 19.09.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 07.11.20
Quyền lợi khi học Online :
 • Giảm 10% học phí so với các lớp Offline
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.

LỊCH KHAI GIẢNG TOEIC
LISTENING & READING FORMAT MỚI

 • 18h 2-4-6 ngày 14.09.20 (Hết chỗ)
 • 19h30 3-5-7 ngày 10.11.20
 • 17h45 2-4-6 ngày 18.09.20 (Hết chỗ)
 • 17h45 2-4-6 ngày 26.10.20 (Hết chỗ)
 • 17h45 3-5-7 ngày 10.11.20 (Hết chỗ)
 • 19h30 2-4-6 ngày 02.12.20
 • 19h30 3-5-7 ngày 07.11.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 25.11.20
Quyền lợi khi học Online :
 • Giảm 10% học phí so với các lớp Offline
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
Be With You - Reach Your Target!

TIẾNG ANH THIẾU NHI & CẤP 2 THCS

Thứ 3 – 5 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 4 – 6 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần :

 • 09h30 – 11h30
 • 14h00 – 16h00
 • 16h30 – 18h30

Thứ 3 – 5 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 4 – 6 hàng tuần :

 • 17h00 – 19h00

Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần :

 • 09h30 – 11h30
 • 14h00 – 16h00
 • 16h30 – 18h30

TIẾNG ANH CĂN BẢN & TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Tiếng Anh Căn bản

 • Đang cập nhật

Tiếng Anh Giao Tiếp (Level Beginner)

 • Đang cập nhật

Tiếng Anh Căn bản

 • 17h45 3-5-7 ngày 24.09.20 (Hết chỗ)
 • 19h30 3-5-7 ngày 10.11.20

Tiếng Anh Giao Tiếp (Level Beginner)

 • Đang cập nhật

Tiếng Anh Căn bản

 • 19h30 3-5-7 ngày 10.10.20

Tiếng Anh Giao Tiếp (Level Beginner)

 • 19h30 3-5-7 ngày 03.09.20
 • 18h 2-4-6 ngày 09.09.20
 • 18h 3-5-7 ngày 17.09.20
 • 19h30 2-4-6 ngày 23.09.20

Quyền lợi khi học Online :

 • Giảm 10% học phí so với các lớp Offline
 • Được tương tác trực tiếp với giáo viên đứng lớp qua phần mềm công nghệ cao.
 • Sĩ số lớp giới hạn nên giáo viên có thể theo dõi hỗ trợ từng học viên.
 • Hỗ trợ linh hoạt, nội dung dạy và học đạt chất lượng như lớp học offline.
Be With You - Reach Your Target!

Đăng Ký :

0
Cơ Sở (Thủ Đức & Bình Thạnh)
0
Học Viên Đào Tạo
0 %
Học Viên Hài Lòng
0 %
Học Viên Đạt Mục Tiêu

Các khóa học